Zmniejszanie tarcia gruntu

Znanym w praktyce sposobem zmniejszania tarcia gruntu o obudowę studni jest opłukiwanie zewnętrznej powierzchni obudowy studni strumieniem wody pod ciśnieniem. Do małych głębokości studni można stosować rury zapuszczane w grunt z poziomu terenu. Do studni głębszych stosuje się system rur o przekroju (t) 10+12 mm umieszczonych w obudowie, z dyszami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy i skierowanymi ku górze; ciśnienie wody wynosi 7+15 at. Sposób ten stosowany jest zwłaszcza w praktyce amerykańskiej i to do studni o dużych głębokościach. W Japonii rozpowszechniła się metoda tworzenia szpar-kieszeni za obudową studni, wypełnionych powietrzem i przedmuchiwania szpary między obudową a gruntem sprężonym powietrzem. Na zmniejszenie tarcia obudowy o grunt wpływa w sposób wydatny wibrowanie studni. Sposób wibracyjnego opuszczania studni omówiony jest dalej oddzielnie. Na ten temat najwięcej wiadomości podaje literatura radziecka. Sposobem prymitywnym, ale czasem stosowanym, jest przezwyciężanie obciążenia studni opuszczanej tarcia za pomocą dodatkowego balastowania studni. Jest to oczywiście sposób kłopotliwy, gdyż — jak łatwo się przekonać na podstawie rachunku — ilości balastu muszą być bardzo duże. Oczywiście przy wykonywaniu dalszych partii obudowy trzeba zmieniać położenia pomostu balastowego. Stosowanie cieczy tiksotropowych ma dziś wyraźnie najwięcej zwolenników i ten sposób zmniejszania tarcia obudowy o grunt będzie się szeroko rozpowszechniać. W niektórych krajach sposób opuszczania studni z osłoną cieczą tiksotropową stał sie metodą podstawową. Prostowanie studni w czasie opuszczania Przy głębieniu studni często wybiera się z niej więcej gruntu niż to wynika z jej geometrycznych wymiarów. Spowodowane jest to tym, że trudno jest nie wywołać ruchu przylegających mas gruntów poza obudową. Dookoła obudowy studni powstaje wówczas zagłębienie o kształcie leja. Trzeba o tym pamiętać, że takie odkształcenia powierzchni terenu mogą się okazać szkodliwe nie tylko dla otaczających budowli. Należy wtedy brać pod uwagę to, że niekorzystnie zmieniają się warunki opuszczania studni. [patrz też: zalane panele, panele podłogowe mrówka, prawidłowa wilgotność w mieszkaniu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: panele podłogowe mrówka prawidłowa wilgotność w mieszkaniu zalane panele