Zbrojenie elementów okiennych wymaga szczególnej starannosci.

Do tego celu służą maszyny do automatycznego prostowania i cięcia prętów stalowych, z dokładnością co najmniej 0,5 mm. Dokładność miary odcinków krótkich (np. strzemion) dochodzi do 0,1 mm. Pręty nośne i strzemiona ze względu na brak miejsca stosuje się bez haków. Punkty skrzyżowania prętów głównych i strzemion utrwala się przez spawanie punktowe. Aby zabezpieczyć właściwy odstęp prętów od powierzchni betonu, wynoszący co najmniej 8 mm, nakłada się na pręty nośne, przed ich połączeniem ze strzemionami, specjalne krążki betonowe. Prócz zbrojenia z prętów okrągłych osadza się w szczeblinach i otoczynach dodatkowe blaszki, wystające na zewnątrz, a służące do umocowania szyb. Elementy okienne wykonuje się z betonu o minimalnej wytrzymałości R28 = 300 kG/cm2 Osiąga się to za pomocą cementu marki 350 lub 400, w ilości 400+450 kG/mS. Jako kruszywa używa się granulowane grysy diabazowe lub bazaltowe o frakcjach 1/3 mm lub 3/7 mm oraz czysty piasek rzeczny. Stosunek mieszaniny wynosi 1 : 1 : 2 lub 1: 1,5 : 2. Zwięzłość i nieprzesiąkliwość betonu powiększa się wskutek dodania do mieszanki 3;.6010 drobno mielonej mączki kamiennej. Po sprzężeniu formy ze stołem wibracyjnym, a przed włożeniem zbrojenia smaruje się wnętrze formy ropą (olejem pogazowym) lub roztworem szarego mydła, po czym wkłada się zbrojenie z krążkami betonowymi i blaszkami do umocowania szyb. Następnie nakłada się na formę ramki metalowe, przykręcając je uchwytami do formy, i nakłada zasyp, potem wlewa się do wszystkich szczeblin i otoczyn mleko cementowe, aby pokryło zbrojenie i wnętrze formy. Dzięki temu uzyskuje się dużą gładkość i wodoszczelność powierzchni betonu oraz należytą przyczepność zbrojenia do betonu. Czynność wibrowania trwa 3+5 minut, po czym zwalnia się zaciski łączące formę ze stołem i nakłada na boczne czopy formy ramiona podnośnika, zawieszonego na wózku jednoszynowej kolejki, unosi formę i obraca ją o pół obrotu dokoła osi czopu, w końcu przewozi i lekko opuszcza formę na podkład ułożony do poziomu i nasmarowany ropą. Po zwolnieniu ramek podnosi się formę wielokrążkiem pozostawiając okno na podkładzie. Zwolniona forma powraca, aby służyć dalszemu cyklowi produkcyjnemu. [patrz też: stelrad grzejniki, pucolany, hologram els]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hologram els pucolany stelrad grzejniki