Zasypnik mieszanki betonowej porusza sie po torze usytuowanym powyzej samej formy

Zasypnik mieszanki betonowej porusza się po torze usytuowanym powyżej samej formy. Takie usytuowanie toru jezdnego zasypnika pozwala na wyjazd jego poza formy przy napełnieniu go mieszanką betonową oraz stwarza dogodne warunki wyprowadzenia elementów z formy do góry, jak również wyprowadzenia elementów w poziomie, po podniesieniu ich tylko na wysokość zapewniającą tym ruchem uwolnienie elementów przez boki pionowe kaset (ok. 0,5 m). Objętość pojemnika zasypnika wynosi 2,5 m, tj. pomieści maximum ilości mieszanki betonowej niezbędnej do wypełnienia jednej kasety. Formowanie elementów w tej formie odbywa się każdorazowo jednocześnie w dwóch kasetach, przy czym rytm pracy formy dla jednej pary kaset wynosi 34 minuty. W tym czasie następuje kolejno: – rozpięcie odpowiednich złączy śrubowych i odsunięcie całej ruchomej części formy, wyjęcie gotowego elementu, – wyczyszczenie, nasmarowanie i zazbrojenie kasety, – dosunięcie ruchomej części formy i połączenie jej z częścią nieruchomą, – rozpięcie i odsunięcie części formy w miejscu następnej kasety – wykonanie czynności związanych z przygotowaniem kasety do wypełnienia jej mieszanką betonową, analogicznie do opisanych dla kasety poprzedniej. Czynności te wykonuje się dla dwóch kaset przedzielonych wiotką przegrodą wibracyjną. [więcej w: stelrad grzejniki, pucolany, nomi tczew ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nomi tczew pucolany stelrad grzejniki