Wykonywanie monolitycznych okien zelbetowych

Początkowo okna żelbetowe szklono wyłącznie pojedynczo, gdyż przy szkleniu podwójnym na szybach od strony wewnętrznej osiadał kurz, którego nie można było usunąć. Obecnie niedogodności tej zapobiega się jednym z trzech sposobów: 1) stosuje się profile o tak uformowanych wrębach, że szyby są otulone dwustronnie kitem, zapewniającym całkowitą szczelność przestrzeni zamkniętej między szybami, 2) używa się specjalnej taśmy gumowej, obejmującej dwie szyby i ustalającej ich rozstaw na 6 do 9 mm; taśma ta zastępuje kit, 3) obie szyby łączy się przed ich osadzeniem wokół ich krawędzi listewkami szklanymi o przekroju 6/10+9/12 mm, przy zastosowaniu specjalnego kleju jak do szyb samochodowych i uzyskane w ten sposób pudełko szklane jest tak szczelne, że nie dopuszcza do wnętrza pyłu ani pary. Wykonywanie monolitycznych okien żelbetowych Oknem żelbetowym monolitycznym nazywamy jednolity element żelbetowy, złożony z otoczyny (ramy zewnętrznej) i ze szczeblin, które dzielą powierzchnię okna na kwatery. Według pracy rozróżniamy trzy typy ram okiennych: R1, R2 i R3. Umieszczone wieleszeregowo ramy okienne łączy się za pomocą słupków Iącznikowych. Inne typy okien nieznormalizowane, jak również okna niemonolityczne, lecz złożone z poszczególnych elementów, będą opisane w następnym rozdziale. Jednym z bardziej istotnych zagadnień przy produkcji okien żelbetowych jest wykonanie odpowiednich form. Formy te wykonuje się rzadko z drewna (tylko z twardego), gdyż przy częstym użyciu namakają one zbytnio wodą i deformują się pomimo uprzedniego nasycenia ich wnętrz silnie rozgrzanym pokostem naturalnym oraz natarcia szelakiem. Najpraktyczniejsze są formy mosiężne szlifowane, osadzone w kątownikach stalowych. Powyższe formy muszą być zbudowane tak mocno, aby nie doznawały odkształceń w czasie wibrowania betonu. Wibrowanie odbywa się najczęściej na stolach wibracyjnych. W celu bezpośredniego przeniesienia drgań stołu na formy należy je związać ze stołem za pomocą elastycznych uchwytów. [więcej w: nomi tczew, arpapol, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol asmet lublin nomi tczew