Ciecz tiksotropowa

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. Do tej szpary wlewa się w miarę pogrążania studni ciecz tiksotropową. Zaleca sie stosowanie w dolnej części (nad odsadzką) cieczy o innych i specjalnych właściwościach, a mianowicie zawiesiny z dodatkiem materialów włóknistych lub też obciążonej na przykład barytem. Można też stosować drobny żwir, sieczkę itp. Na poziomie odsadzki stosuje się uszczelniające pierścienie gumowe. Stosowanie cieczy tiksotropowej bardzo znacznie zmniejsza tarcie studni o obudowę: do 1/3+1/5 — wg danych węgierskich. Pamiętać jednak trzeba o tym, że ciecz tiksotropowa zmienia warunki opuszczania studni; studnia „pływa” w tej cieczy i prowadzenie studni w czasie jej opuszczania wymaga staranności i uwagi. Przez brak bowiem staranności można spowodować wypchnięcie cieczy i zniszczenie jej wpływu na tarcie. Gęstość cieczy trzeba dobierać odpowiednio do warunków gruntowych. Im grunt jest bardziej gruboziarnisty, tym większa powinna być gęstość cieczy. Do rozpierania wąskich wykopów w gruntach stosuje się zawiesiny iłowe o ciężarze objętościowym G/cm3. Do rozpierania wykopów, w których następnie ma być wykonana konstrukcja żelbetowa. używa się zawiesiny o możliwie małym ciężarze objętościowym — 1,05 C/cm3 i mniejszym (ciężar objętościowy zależy od rodzaju materiału użytego na zawiesinę). Zawiesiny z czystego betonitu są lekkie; zawiesiny iłowe mają ciężar większy, gdyż potrzebna jest większa ilość materiału do uzyskania wymaganych cech. Na 1 ma zawiesiny zużywa się ok. 100+120 kg sproszkowanego bentonitu. [więcej w: remondis szczecin, rodzaje oczyszczalni ścieków, cermotor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cermotor remondis szczecin rodzaje oczyszczalni ścieków