Ustalenie zasobów wód podziemnych

Ustalenie zasobów wód podziemnych zależnie od wagi zagadnienia odbywa się w jednej z trzech kategorii: C -obejmuje nie wstępne. W szczególności należy oprzeć się na regionalnych przesłankach geologicznych, hydrogeologicznych i hydrogeologiczno-meteorologicznych, wynikających z literatury i materiałów archiwalnych. Poza tym należy przeprowadzić wizję lokalną istniejących źródeł i ujęć wód podziemnych i zebrać orientacyjne dane co do wydajności tych źródeł. B – Przy zaliczeniu zasobów wody podziemnej do kategorii B należy przeprowadzić pompowania próbne p:r; zy trzech ustalonych depresjach, co najmniej w ciągu 1 doby dla każdej depresji. Obowiązują szczegółowe badania wody: chemiczne i bakteriologiczne. A – Obowiązują co najmniej badania roczne, w pełnym cyklu hydrologicznym i na podstawie analizy lokalnego bilansu wodnego. [patrz też: kahrs podłogi, arpapol, stelrad grzejniki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol kahrs podłogi stelrad grzejniki