Studnie cienkościenne

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. Na dolnym końcu kolumny elementów montuje się stalowy nóż. Elementy wyrabiane są z żelbetu, betonu sprężonego lub betonu wirowanego. Kolumny utworzone z połączonych między sobą elementów mogą mieć długość nawet kilkudziesięciu metrów, Sposób ten nadaje zwłaszcza do wykonywania fundamentów na kotłach głębokich, na których można łatwo operować ciężkim sprzętem dźwigowym. Z wiadomości, które docierają na temat rozwoju urządzeń wibracyjnych, można sądzić, że rozwinie się nowy typ silnych urządzeń wibracyjnych opartych na zasadzie działania silników hydraulicznych. Być może wprowadzi on rewolucję w zakresie metod wibracyjnego pogrążania elementów fundamentowych. Fundamenty kesonowe. Wiadomości ogólne. Zakres stosowania fundamentów kesonowych Fundament kesonowy przedstawia sobą masywny blok muru bezpośrednio posadowiony w gruncie. Keson jest szczelną skrzynią bez dna pyzykrytą stropem. Pod jej osłoną głębi się fundamenty w gruntach nawodnionych lub na terenach pokrytych wodą. Do komory roboczej kesonu doprowadza się sprężone powietrze, które wypiera z niej wodę i umożliwia wykonanie robót na sucho. Komunikacja z komorą roboczą odbywa się przez rury szybowe przechodzące przez strop kesonu. Zakończone są one śluzami, które umożliwiają przejście z ciśnienia atmosferycznego do roboczego panującego w kesonie. Ciśnienie robocze wewnątrz kesonu odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu słupa wody o wysokości równej zagłębieniu dolnej krawędzi kesonu od poziomu wody. Za pomocą kesonu można albo zagłebiać fundament w grunt, albo też pod jego osłoną wykonać w wodzie mur fundamentowy. Kesony używane do zagłębienia fundamentów nazywane są kesonami fundamentowymi albo potocznie po prostu kesonami, a stosowane do osłony wykonywanych budowli — kesonami-dzwonami. [przypisy: remondis szczecin, rodzaje oczyszczalni ścieków, cermotor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cermotor remondis szczecin rodzaje oczyszczalni ścieków