STUDIA PROJEKTOWE

STUDIA PROJEKTOWE Jakkolwiek wodociągi są inwestycją kosztowną, to jednak koszt budowy w przeliczeniu na rok pracy nie jest wysoki. Okres amortyzacyjny urządzeń wodociągowych wynosi 25-75 lat; dla sieci; której koszt stanowi 70-90% ogólnych kosztów budowy wodociągu, okres amortyzacyjny wynosi 50 lat. Budowa wodociągu, a przede wszystkim studia projektowe, muszą być przeprowadzone z całą starannością, aby zapewnić możliwie niski koszt 1 m wody, a ponadto mają zapewnić jak najdłuższą trwałość urządzeń. Opracowanie projektu wodociągów polega na dokładnych studiach wstępnych, dotyczących przede wszystkim wyboru źródła zaopatrzenia w wodę. Studia te oprzeć należy na materiałach topograficznych, klimatologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych (mapy, przekroje geologiczne sporządzane na podstawie wierceń). Studia hydrologiczne obejmować powinny hydrogilazę wód powierzchniowych , obserwacje stanów wód, pomiary objętości przepływów, dane o źródłach naturalnych i istniejących studniach oraz ujęcia wody, jak również dane o odprowadzaniu ściekowo . [patrz też: remondis szczecin, arpapol, zalane panele ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol remondis szczecin zalane panele