Oczyszczenie korka z piasku i gruzu

Przed założeniem stropu zawieszono pod nim na ścianach studni przygotowane pręty zbrojeniowe do wykonania żelbetowego dna. Beton podawano do izby roboczej kesonu za pomocą torkretnicy. Ponieważ wyciśnięcie wody znad korka za pomocą sprężonego powietrza było trudne, wśród instalacji znalazła sie pompa wodna, którą odpompowano wodę mad korka. W celu zabezpieczenia stropu i uszczelnienia przed nadmiernym ciśnieniem sprężonego powietrza umieszczono na instalacji doprowadzającej sprężone powietrze zawór bezpieczeństwa, wyregulowany na nadciśnienie niższe niż wytrzymałość stropu. Roboty prowadzono przy nadciśnieniu 0,4 atn. Oczyszczenie korka z piasku i gruzu, położenie warstwy uszczelniającej zaprawy ze szkłem wodnym, ułożenie zbrojenia i ok. 35 m betonu trwało 4 dni. Przez dalsze 3 dni utrzymywano nadciśnienie w kesonie, nalewając stopniowo do kesonu wodę podgrzaną parą z instalacji przemysłowej. Szyb wentylacyjny w Herne w Westfalii Studnię o średnicy wewnętrznej 8 m opuszczono na głębokość 10 m, ale oparka się ona nożem o wielki głaz i uległa znacznemu przekrzywieniu. W robotach ratowniczych wykorzystano możliwość zmniejszenia Średnicy szybu z 8 na 6 m. Zbudowano strop ze stalowych belek dwuteowych betonu. Dalszą część obudowy wykonano metoda „podbijania” odcinkami, CNP12 przechodząc w ten sposób przez błoto i drobny piasek, aby posadowić szyb w marglu. Należy zwrócić uwagę na czasową obudowę wyłomu za pomocą cewników oraz na zawieszenie obudowy na hakach umocowanych w nożu studni. Na zakończenie trzeba powiedzieć, że możliwość stosowania metody kesonowej jest ograniczona, praca ludzi w nadciśnieniach przekraczających 3 atn jest uciążliwa i mało wydajna. [zobacz tez: kesony, castorama słupsk, ściana oddzielenia przeciwpożarowego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama słupsk kesony ściana oddzielenia przeciwpożarowego