Posts Tagged ‘castorama słupsk’

Oczyszczenie korka z piasku i gruzu

Monday, September 16th, 2019

Przed założeniem stropu zawieszono pod nim na ścianach studni przygotowane pręty zbrojeniowe do wykonania żelbetowego dna. Beton podawano do izby roboczej kesonu za pomocą torkretnicy. Ponieważ wyciśnięcie wody znad korka za pomocą sprężonego powietrza było trudne, wśród instalacji znalazła sie pompa wodna, którą odpompowano wodę mad korka. W celu zabezpieczenia stropu i uszczelnienia przed nadmiernym ciśnieniem sprężonego powietrza umieszczono na instalacji doprowadzającej sprężone powietrze zawór bezpieczeństwa, wyregulowany na nadciśnienie niższe niż wytrzymałość stropu. Roboty prowadzono przy nadciśnieniu 0,4 atn. …read more

Lastrykowe plytki podlogowe i scienne

Friday, September 13th, 2019

Posadzki z płytek w porównaniu z posadzkami jednolitymi posiadają następujące zalety: a) możność uzyskania większej wytrzymałości betonu dzięki zagęszczaniu w prasach hydraulicznych przy ciśnieniu 200 at n i więcej, b) płytki są mniej wrażliwe na osiadanie posadzki przy niejednolitym podłożu, c) posadzki z płytek są mniej wrażliwe na działanie skurczu i zmian temperatury, a jeżeli powstaną pęknięcia, to są one zlokalizowane w spoinach i mało widoczne, d) w razie lokalnego zniszczenia posadzki przez nadmierne ścieranie lub uderzenia można ją naprawić przez wymianę zniszczonych płytek na nowe. Płytki lastrykowe mają najczęściej wymiary kwadratowe 15X15X1,5 cm lub 20X20X2,0 cm. Wykonywane są one najczęściej jako dwuwarstwowe, górna warstwa z masy lastrykowej o grubości 0,5;1 cm i dolna z zaprawy cementowej o, grubości 1,5;2,5 cm. Górną warstwę płytki wykonuje się o stosunku mieszaniny 1 : 2,5;1 : 4, dolną najczęściej o stosunku 1: 3;.1 : 5, stosując piasek gruboziarnisty. Należy mieć na uwadze, aby zawartości cementu w obu warstwach były do siebie zbliżone, w przeciwnym razie może wystąpić zmiana odkształceń obu warstw, powodująca ich oddzielenie się. …read more

Posadzki z plytek lastrykowych

Friday, September 13th, 2019

Posadzki z płytek lastrykowych wykonuje się najczęściej jako jednobarwne, dając czasami wzdłuż ścian pas (fryz) z płytek o innym zabarwieniu. Wyjątkowo stosuje się płytki wzorzyste o dwu lub więcej barwach. Należy wtedy posługiwać się wzornikami (szablonami) nożowymi, które umieszcza się w pustej formie, po czym napełnia poszczególne przedziały wzornika kolorowymi masami lastrykowymi za pomocą specjalnej łyżki. Po lekkim wstrząśnięciu formy masy te wypełniają szczelnie poszczególne przedziały wzornika, co pozwala na jego wyjęcie bez uszkodzenia granic poszczególnych barw. Na to sypie się warstwę wilgotnej zaprawy cementowej i poddaje płytkę sprasowaniu, uważając, aby zaprawa cementowa wessała nadmiar wody z kolorowych części górnej warstwy płytki. …read more

Prasowanie plytek

Thursday, September 12th, 2019

Najczęściej stosuje się plytki o wymiarach cegły, tj. 25X12 cm, 25X6,5 cm Wtedy płytki układane na murach z cegły nie wymagają ich docinania, z tym że między płytkami pozostawia się spoiny o szerokości 1 cm. W przypadku licowania bez spoiny (na dotyk) plytki powinny mieć wymiary o 1 cm większe. Rzadziej stosuje się płytki o wymiarach kwadratowych 14 X 14, 21 X 21 lub 28 X 28 cm. Plytki o wymiarach 21 X 21 cm i większe wymagają przymocowania do muru drutem jak przy licówce kamiennej. …read more

Podokienniki i stopnie schodowe

Thursday, September 12th, 2019

Po sprasowaniu płyty umieszcza się na półkach w zamkniętych komorach, gdzie wiążą w ciągu 5+6 godzin, po czym wkłada do kąpieli wodnej na przeciąg 1+2 minut. Wodę należy często zmieniać, gdyż zanieczyszcza się solami cementowymi i wywołuje nalot na płytkach. Wyjęte z wody płytki układa się ponownie na pólkach, gdzie twardnieją przez 12 godzin, po czym kąpie je powtórnie. Po kąpieli tej ustawia się płytki rębem w kozły, tak aby nie dotykały do siebie. W tym pomieszczeniu nieprzewiewnym, zacienionym i wilgotnym przetrzymuje się płytki przez okres ok. …read more

Balustrady

Thursday, September 12th, 2019

Przy omawianiu zastosowania lastryka nie można pominąć jego użycia do balustrad i do ozdobnych ogrodzeń. Wyroby te odznaczają się dużą dekoracyjnością, wykonanie ich jest jednak związane z wieloma trudnościami. Trudne jest przede wszystkim formowanie elementów. Szlifowanie i polerowanie tych wyrobów jest pracą bardzo żmudną, wymagającą wprawy oraz dużej cierpliwości. Wykonany wyrób w zupełności jednak wynagradza włożony wysiłek. …read more

OKNA ZELBETOWE

Thursday, September 12th, 2019

Pierwsze okna żelbetowe spotykamy w roku 1915 w Belgii, masowa jednak ich produkcja rozpoczyna się w tym kraju dopiero w roku 1935, w którym to roku wykonano m. in. 15000 m2 takich okien w głównym pawilonie Wystawy Światowej w Brukseli. W tymże roku założono pierwszą ich wytwórnię w Polsce. Obecnie okna te znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie monumentalnym, głównie w przemyśle W produkcji okien żelbetowych przoduje wytwórnia w Krzeszowicach pod Krakowem. …read more

OGÓLNE NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Sunday, September 8th, 2019

OGÓLNE NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY 2.
Zapotrzebowanie wody w osiedlach wiejskich Woda w gospodarstwie wiejskim używana jest do picia, przyrządzania potraw, mycia naczyń i podłóg, do mycia i kąpieli, do prania, celów komunalnych: w szkołach, żłobkach, świetlicach itp. dla ambulatoriów lekarskich i weterynaryjnych, do pojenia i mycia zwierząt, przyrządzania dla nich karmy oraz utrzymania w czystości pomieszczeń (obór, chlewów itp. ), dla maszyn, rzemiosła i przemysłu wiejskiego, do celów nawodniania roślin oraz do gaszenia pożarów. W Europie zachodniej coraz bardziej upowszechnia się wykorzystanie wody wodociągowej do nawodniania warzyw, kwiatów, zieleńców oraz drzew i krzewów owocowych za pomocą małych urządzeń deszczownianych. W okresie wiosennych przymrozków chętnie jest stosowane nocne deszczowanie drobnokropliste, zapobiegające szkodliwym wpływom mrozu. …read more

Zawartosc zelaza w wodzie

Saturday, September 7th, 2019

Woda żelazista wpływa ujemnie na smak potraw, a użyta do prania wywołuje trudne do usunięcia żółte zabarwienie bielizny. Woda żelazista nie może być w ogóle stosowana w przemyśle spożywczym, np. w browarach, mleczarniach, bowiem obniża jakość uzyskanych produktów. Nadmiar żelaza w wodzie używanej do pojenia zwierząt wywołuje kolkę u koni i obniża mleczność krów. Zawartość żelaza w wodzie ponad 1mg/I jest szkodliwa dla ryb; w glebie zaś zawartość wynosząca ponad 0,5010 jest trująca dla roślin. …read more

Chlorki w wodzie

Friday, September 6th, 2019

Chlorki w wodzie mogą występować w postaci związków mineralnych, gdy solanka przeniknie do ujęcia. Stężenie do 250 mg/I NaCI lub do 100 mg/I Mg Cl2 nie jest szkodliwe dla zdrowia, lecz nadaje wodzie smak nieprzyjemny. NaCI już w stężeniu 100 mg/I może być rozpoznane, a-przy 400 mg/I woda staje się zbyt słona. Gdy źródło ujęcia zostanie zanieczyszczone domowymi wodami ściekowymi, wówczas chlorki występują w postaci związków organicznych obok NH3 i HN02. Tego rodzaju woda nie nadaje się zwykle do zaopatrzenia wodociągów. …read more