Podokienniki i stopnie schodowe

Po sprasowaniu płyty umieszcza się na półkach w zamkniętych komorach, gdzie wiążą w ciągu 5+6 godzin, po czym wkłada do kąpieli wodnej na przeciąg 1+2 minut. Wodę należy często zmieniać, gdyż zanieczyszcza się solami cementowymi i wywołuje nalot na płytkach. Wyjęte z wody płytki układa się ponownie na pólkach, gdzie twardnieją przez 12 godzin, po czym kąpie je powtórnie. Po kąpieli tej ustawia się płytki rębem w kozły, tak aby nie dotykały do siebie. W tym pomieszczeniu nieprzewiewnym, zacienionym i wilgotnym przetrzymuje się płytki przez okres ok. 2 tygodni, polewając je często wodą. Do przewozu nadają się płytki dopiero po 6 tygodniach od chwili ich wykonania. Licowanie elewacji tymi plytkami wymaga zapewnienia należytej przyczepności płytek do muru. Najpierw narzuca się mocnym rzutem na mur rzadką zaprawę cementowo-wapienną, a po upływie 2+3 godzin układa płytki narzucając na ich spód zaprawę cementowo-wapienną 1: 1+6 i silnie przyciskając kielnię do spodu plytki. Dociskanie powinno być tak mocne, aby zaprawa wypłynęła między spoinami już założonych płytek. Listewek ze spoin nie wolno wyjmować wcześniej niż po 48 godzinach, aby przez wcześniejsze ich wyciągnięcie nie naruszyć płytek i nie osłabić ich związania zaprawą. Jeżeli licowanie odbywa się podczas upału i pogody słonecznej, należy przedtem zwilżyć wodą mur i pokrywający go narzut zaprawy. Podokienniki i stopnie schodowe W podobny sposób jak płytki lastrykowe wyrabia się także podokienniki. Warunki techniczne wykonania podokienników są następujące: a) grubość plyty lastrykowej pod oknami o szerokości w świetle muru do 150 cm powinna wynosić 4 cm, pod oknami o szerokości 151 180 cm 4,5 cm, a pod oknami o szerokości 181 261 cm 5 cm; b) grubość powłoki lastrykowej powinna wynosić co najmniej 1 cm; c) płytka powinna być zbrojona prętami o średnicy 2+3 mm, przy czym dołem w odstępach co 10 cm, a górą co 20 cm; d) osadzenie podokiennika powinno być sprężyste, obmurowanie na zaprawie cementowej. [więcej w: kesony, castorama słupsk, ściana oddzielenia przeciwpożarowego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama słupsk kesony ściana oddzielenia przeciwpożarowego