Wybór metody głębienia studni

O wyborze metody głębienia studni decydują jej wymiary i głębokość, warunki gruntowe i możliwości wykonawcy. Ponieważ dłuższe przerwy w robotach są niepożądane, gdyż po takich przerwach następuje znaczny wzrost tarcia obudowy o grunt, należy dobrze zapoznać się z wynikami wierceń badawczych, przeanalizować metodę, a także ocenić, czy i z jakimi trudnościami można się spotkać. Należy też obmyśleć sposób pokonywania trudności, jak też zapewnić sobie wcześniej uzyskanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego. Przy głębieniu...

O wyborze schematu wodociagu decyduja

O wyborze schematu wodociągu decydują: położenie źródła wody oraz ukształtowanie terenu. Najprostszy, a w górach najczęściej spotykany, jest wodociąg grawitacyjny. Woda ujęta ze źródła lub potoku jest gromadzona w zbiorniku, skąd bezpośrednio lub po oczyszczeniu jest doprowadzona do osiedla rurociągiem pod ciśnieniem. Na terenach równinnych, falistych lub pagórkowatych budowane są wodociągi pompowe zaopatrzone w zbiorniki lub hydrofory. Wodociąg ujmujący wodę studzienną, nie wymagającą uzdatnienia. Pompy tłoczą wo...

Studnie cienkościenne

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. Na dolnym końcu kolumny elementów montuje się stalowy nóż. Elementy wyrabiane są z żelbetu, betonu sprężonego lub betonu wirowanego. Kolumny utworzone z połączonych między sobą elementów mogą mieć d...

Nowoczesna architektura : Wywiad: Renzo Piano na temat innowacji i innowacji AR

Studia klimatologiczne dotyczą średnich miesięcznych temperatur i opadów, średnich i największych głębokości zamarzania gruntu oraz przeciętnych długości termicznych pór roku. Podstawowe materiały geologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne mogą być uzyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego -oraz Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Obserwacje poziomu wód gruntowych prowadzone przez PIHM, jakkolwiek odnoszą się do wód I horyzontu, to jednak mają duże znaczenie dla studiów projektowych i poszukiwania wody. Br...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-szambabetonowe.biz:

332#ściana oddzielenia przeciwpożarowego , #hologram els , #intech legnica , #nomi tczew , #blachodachówka ceny , #kahrs podłogi , #kesony fundamentowe , #panele podłogowe mrówka , #gont bitumiczny instrukcja montażu , #asmet lublin ,