Lastrykowe plytki podlogowe i scienne

Posadzki z płytek w porównaniu z posadzkami jednolitymi posiadają następujące zalety: a) możność uzyskania większej wytrzymałości betonu dzięki zagęszczaniu w prasach hydraulicznych przy ciśnieniu 200 at n i więcej, b) płytki są mniej wrażliwe na osiadanie posadzki przy niejednolitym podłożu, c) posadzki z płytek są mniej wrażliwe na działanie skurczu i zmian temperatury, a jeżeli powstaną pęknięcia, to są one zlokalizowane w spoinach i mało widoczne, d) w razie lokalnego zniszczenia posadzki przez nadmierne ścieranie lub uderzenia można ją naprawić przez wymianę zniszczonych płytek na nowe. Płytki lastrykowe mają najczęściej wymiary kwadratowe 15X15X1,5 cm lub 20X20X2,0 cm. Wykonywane są one najczęściej jako dwuwarstwowe, górna warstwa z masy lastrykowej o grubości 0,5;1 cm i dolna z zaprawy cementowej o, grubości 1,5;2,5 cm. Górną warstwę płytki wykonuje się o stosunku mieszaniny 1 : 2,5;1 : 4, dolną najczęściej o stosunku 1: 3;.1 : 5, stosując piasek gruboziarnisty. Należy mieć na uwadze, aby zawartości cementu w obu warstwach były do siebie zbliżone, w przeciwnym razie może wystąpić zmiana odkształceń obu warstw, powodująca ich oddzielenie się. Ilość wody, zarówno w masie warstwy górnej, jak i dolnej, powinna być możliwie niewielka, a w każdym razie mniejsza w zaprawie dolnej warstwy płytek. Podczas prasowania płytki, gdy górna warstwa betonu szlachetnego znajduje się na spodzie formy, a warstwa zaprawy cementowej na górze, górna suchsza warstwa zaprawy powinna odciągać nadmiar wody z dolnej warstwy lastrykowej. Płytki lastrykowe wykonuje się ręcznie w formach stalowych, w prasach o dźwigni kolankowej, najczęściej jednak mamy do czynienia z produkcją przemysłową w prasach hydraulicznych o dużej wydajności. Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje pras: 1) prasa z dobudowanym obok stołem pokrytym walkami, na których odbywa się droga powrotna pustych form oraz 2) prasa o stole obrotowym (tzw. rewolwerowa). Prasy pierwszego rodzaju obsługuje zasadniczo dwóch robotntików: jeden robotnik napełnia formy masą górną i dolną i podsuwa formę pod prasę, drugi zaś wyjmuje z prasy gotowe płytki, ustawia je na podstawionych wózkach, a puste formy przesuwa na wałkach pierwszemu robotnikowi do dalszego wykorzystania. [podobne: kesony, castorama słupsk, ściana oddzielenia przeciwpożarowego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama słupsk kesony ściana oddzielenia przeciwpożarowego