koszt wodociagu

Gdy koszt wodociągu zaopatrującego 100 mieszkańców wynosi ok. n tys. zł. , to dla wodociągu zaopatrującego 200 mieszkańców wynosi ok. 1,35 n. dla wodociągu zaopatrującego 500 mieszkańców wynosi ok. 2 n tys. zł. , koszt wodociągu grupowego dla ok. 6000 mieszkańców wynosi 15. ,-22 n tys. zł. – zależnie od miejscowych warunków. Wysokość przytoczonych powyżej kosztów jest orientacyjna i dotyczy budowy wodociągu dla różnej liczby mieszkańców w tych samych warunkach. W Polsce w 1960 r. było 10 wodociągów grupowych obsługujących 37 wsi. Już w ciągu następnych kilku lat ilość tych wodociągów podwoiła się (m. in. w wojew. krakowskim). Wodociągi grupowe są- bardzo rozpowszechnione w Czechosłowacji i Niemczech zaopatrując w wodę setki osiedli wiejskich. [więcej w: castorama kosiarki, rodzaje oczyszczalni ścieków, nomi tczew ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kosiarki nomi tczew rodzaje oczyszczalni ścieków