Zastosowania metody kesonowej przy awariach i trudnościach opuszczania studni

Jeśli się przyjmuje, że korek miałby równoważyć swoim ciężarem parcie wody, to grubość korka musiałaby wynosić ok. 0,5 H, gdzie H — wysokość słupa wody nad nożem. To znaczy; że korek miałby wysokość prawie polowy zagłębienia studni pod wodą. Trzeba pamiętać o tym, że beton tężeje pod wodą powoli — chyba że wykorzysta się możliwość podgrzania wody nad korkiem. Wtedy wiązanie i twardnienie betonu skraca się znacznie i można wcześniej przystąpić do odpompowania wody znad korka. W studniach, które mają stanowić pomieszczenia podziemne, układa sie na korkach powłoki izolacyjne, a następnie wykonuje żelbetowe dno konstrukcyjne, które pracuje na odpowiednio zmniejszoną wartość ciśnienia wody od dołu. Jako izolację można położyć warstwę zaprawy ze szkłem wodnym. Studnie fundamentowe zapełnia się chudym betonem lub piaskiem. W przypadkach zapełniania studni piaskiem należy pamiętać o starannym ubijaniu i nawilgoceniu piasku, aby wypełnienie studni było dobrze zagęszczone. Na studniach takich stosuje się dodatkowo na górze płyty żelbetowe. W płytach tych pozostawia się rurki do wykonania zastrzyków, które wypełnią puste przestrzenie w piasku. Istnieje tendencja, aby oszczędzać materiał i robociznę i nie zapełniać wnętrza studni tam, gdzie to jest możliwe. Najnowsze rozwiązania francuskie polegają na opuszczaniu obudowy z wydobywaniem gruntu przez pionowe otwory w ścianach i pozostawieniu gruntu we wnętrzu studni.Stosowanie metody kesonowej w trudnych przypadkach głębienia szybów i studni ma swoją długą tradycję. W naszym kraju szczególnie dużo doświadczenia w tej dziedzinie zdobyto przy budowie metra głębokiego w Warszawie w latach 1951+1953. Uzyskane doświadczenia wykorzystano potem przy budowie szybów tunelu ciepłowniczego, które bez trudności wykonano metodą mieszaną: początek opuszczania studnia, potem — strop prowizoryczny i roboty kesonowe. Dalej przedstawiamy ciekawsze przykłady zastosowań metody kesonowej w połączeniu ze sposobem studni opuszczanej. [podobne: stelrad grzejniki, pucolany, hologram els ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hologram els pucolany stelrad grzejniki