Długość kesonu

Jako górną granicę długości kesonu przyjmuje się 50 m. Przy większej długości zachodzi konieczność stosowania środków zabezpieczających konstrukcję przeciw przeciążeniu wskutek niejednorodności gruntu lub niewłaściwego jego urabiania. Szerokość kesonu powinna zapewniać wygodną pracę w komorze roboczej — nie powinna być ona mniejsza od 2+2,5 m. Stosunek długości do szerokości kesonu K — wynosi zazwyczaj 1 i dochodzi czasem do K 4. W praktyce stosowane były jednak kesony odbiegające od tych wymiarów i proporcji. Przekrój poprzeczny kesonu ma kształt zbliżony do ceowego. Wysokość komory roboczej od dolnej krawędzi ścian do stropu powinna wynosić co najmniej 2,0 m, aby istniała możliwość pracy człowieka w pozycji wyprostowanej. Zazwyczaj wysokość komory roboczej przyjmuje się 2,2+2,3 m. Strop od wewnątrz komory roboczej ma zazwyczaj powierzchnię poziomą. Stosuje sie także niekiedy i stropy z pochyleniem powierzchni wewnętrznych. Ma to na celu stworzenie dogodniejszych warunków przy podbijaniu betonu pod strop w czasie betonowania komory roboczej. Sciany wewnętrzne komory roboczej daje się z nachyleniem do wewnątrz albo pionowe z uskokami schodkowymi. W kesonach żebrowych nachylenie otrzymują jedynie żebra ścian, a sama ścianka wykonana jest jako pionowa. Zewnętrzne powierzchnie kesonów pionowych wykonuje się zazwyczaj pionowo. Niekiedy jednak nadaje się im pochylenie w celu zmniejszenia tarcia przy głębieniu lub zwiększenia powierzchni posadowienia fundamentu. W pierwszym przypadku wynosi ono zazwyczaj I : 20+ 1 : 50, a w drugim dochodzi do 1 : 3,5. W kesonach ukośnych tylną ścianę wykonuje się z pochyleniem pod kątem odpowiadającym nachyleniu płaszczyzny ruchu kesonu. Sciana ta nadaje kierunek podczas zagłębienia kesonu, nachylenie jej do pionu dochodzi do 1 : 3. Przednia ściana kesonu powinna mieć większe nachylenie niż tylna, aby keson nie uległ zaklinowaniu w czasie zagłębiania. Sciany boczne wykonuje się pionowo lub z niewielkim pochyleniem. [przypisy: gont bitumiczny instrukcja montażu, kesony fundamentowe, intech legnica ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny instrukcja montażu intech legnica kesony fundamentowe