Kształt i wymiary kesonu

Górną powierzchnię fundamentu wyprowadza się zwykle do poziomu terenu, a w rzekach nieco poniżej poziomu najniższej wody, tak aby odsadzka przykryta była zawsze wodą i nie była nigdy widoczna. Powierzchniom bocznym muru fundamentowego nadaje sie zazwyczaj pochylenie ku środkowi albo wykonuje się je pionowo z odsadzkami. Pozwala to na stopniową zmianę przekroju fundamentu i ułatwia jego zagłębianie. Fundamentom z pochylonymi ścianami nadaje się zwykle nachylenie I : 30+1 : 50, niekiedy jest ono większe do— chodzi nawet do I : 3,5, jak to ma czasem miejsce przy niegłębokich fundamentach wymagających dużej powierzchni posadowienia. Rodzaje kesonów Kesony klasyfikuje się w zależności od kierunku zagłębiania oraz od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. a. W zależności od kierunku zagłębienia rozróżnia się kesony Pionowe i ukośne. W zależności od materiałów, z których wykonuje się kesony, rozróżniamy kesony żelbetowe i stalowe. Kesony stalowe ustępują żelbetowym i wyszły już prawie z użycia. Mają one jednak lekką konstrukcję, co ułatwia opuszczanie ich na głębokiej wodzie. Kesony żelbetowe są tańsze i prostsze w wykonaniu i lepiej łączą się z murem nadkesonowym, są one sztywne i jednakowo dobrze pracują przy wszelkich gruntach. Kształt kesonu w planie powinien umożliwiać dogodne prowadzenie robót oraz zapewniać prawidłową prace konstrukcji kesonu. Z tych względów należy dążyć, aby wszystkie punkty jego obwodu były łatwo dostępne, a kształt w planie nie był zbyt skomplikowany. Przy budowie podpór mostowych i budowli wodno-inżynieryjnych najczęściej stosuje się kesony o kształcie prostokątnym. Mogą one mieć boki zaokrąglone lub wydłużone. Przy budowie mostów ukośnych stosuje się również kesony w kształcie równoległoboku. Spotyka się również kesony okrągłe stosowane przeważnie przy posadowieniu budowli przemysłowych. [hasła pokrewne: gont bitumiczny instrukcja montażu, kesony fundamentowe, intech legnica ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny instrukcja montażu intech legnica kesony fundamentowe