Zalety i wady fundamentów kesonowych

Głębsze opuszczanie kesonów jest jedynie mozliwe bez przebywania robotników w komorze roboczej. Jest to możliwe przy zastosowaniu zautomatyzowanych zespołów do urabiania i wydobycia gruntu, sterowanych ze strefy normalnego ciśnienia. Sposób ten jednak nie jest jeszcze rozpowszechniony. Kesonowy sposób wykonania fundamentów jest jednym z najbardziej pewnych sposobów fundamentowania, zapewniającym wysoką jakość robót oraz szybkość ich wykonania. Do zalet tego sposobu fundamentowania należy zaliczyć: a. Możliwość głębokiego posadowienia fundamentów w gruntach nawodnionych oraz na terenach pokrytych wodą. Pewność posadowienia, istnieje tu bowiem możliwość sprawdzenia gruntu w poziomie posadowienia fundamentu. Zapewnione jest również należyte wykonanie podstawy fundamentu. Możliwość korygowania głębokości fundamentów w czasie ich wykonania. Istnieje bowiem zawsze możliwość większego zagłębienia fundamentu, gdy na projektowanym poziomie posadowienia natrafi się na nieodpowiedni grunt. I odwrotnie, gdy napotka się wcześniej dostatecznie pewne warstwy gruntu, wówczas można zmniejszyć głębokość posadowienia fundamentu. Nieznaczne naruszenie struktury naturalnej gruntu w czasie zaglebiania kesonu. Pozwala to na wykonywanie fundamentów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli bez obawy ich osiadania. e. Możliwość głębienia fundamentów w gruntach zawierających przeszkody, jak stare fundamenty, kloce drzew, skaliste przewarstwienia, kamienie itp. Wszystkie roboty przy budowie fundamentów na kesonach wykonywane są w warunkach umożliwiających osiągnięcie dobrej ich jakości i pozwalających na roztoczenie bezpośredniej kontroli kesonowej metody fundamentowania należą ; Szkodliwy wpływ wysokiego ciśnienia na organizm ludzki, co daje się już odczuć przy nadciśnieniu powyżej 1,3 atn. Organizm ludzki może jednak znieść bez większych zaburzeń nadciśnienie dochodzące do 3+ +3,5 atn. Pod wpływem sprężonego powietrza występują zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, które mogą spowodować różne schorzenia nazywane ogólnie chorobami kesonowymi. Wywołane są one przez szkodliwe działanie azotu na organizm ludzki. [hasła pokrewne: remondis szczecin, rodzaje oczyszczalni ścieków, cermotor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cermotor remondis szczecin rodzaje oczyszczalni ścieków