Do wykonywania witrazy zelbetowych nadaje sie doskonale bialy cement.

Stosując cement portlandzki należy używać jako kruszywo białe mączki i grysiki marmurowe. W zależności od projektu rozróżniamy elementy okien bądź małe (dla jedne kwatery), o boku nawet poniżej 50 cm, albo też elementy wielkowymiarowe aż do wielkości całego okna włącznie. Zbyt dużych elementów okiennych nie zaleca się stosować, gdyż wtedy formy są ciężkie i drogie, a ponadto tak duże okna są trudne przy montażu i łamliwe. Aby zachować dokładne wymiary i gładką powierzchnię, konieczne jest obicie form drewnianych blachą. Po częściowym stwardnieniu betonu następuje obróbka kamieniarska, którą należy wykonać ze szczególną starannością. Krajem najszerszego stosowania witraży żelbetowych jest Francja, gdzie okna te wprowadzili znani architekci bracia Perret. SZTUCZNE KAMIENIE Wyprawy kamieniarskie Wyprawy te różnią się tym od innych wypraw (głównie zewnętrznych), że można je obrabiać w sposób kamieniarski oraz że jako spoiwo stosuje się cement portlandzki, a nie wapno w różnych postaciach jak w innych wyprawach. Zawartość cementu wynosi 25%, reszta zaś przypada na mączki kamienne, grysiki, łyszczyk i ewentualnie barwidło zmieszane uprzednio z cementem. Podklad pod tę wyprawę powinien być wykonany z zaprawy cementowej 1 : 3. W celu nadania zaprawie podkładu należytej spoistości i urabialności zarabia się ją mlekiem wapiennym. Zaprawę kamieniarską należy nanosić silnym rzutem ręki, aby się ziarna dobrze trzymały i nie wyłuskiwały podczas obróbki powierzchni. Podczas twardnienia wyprawy należy ją przez 5 do 7 dni chronić od słońca i zimna przez zawieszanie worków, mat słomianych itp. oraz utrzymywać w stanie stałej wilgotności. Obróbkę powierzchniową można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie będzie ona powodować wyłuskiwania się pojedynczych ziaren z wyprawy. Przykład wyprawy z obróbką kamieniarską. [podobne: castorama kosiarki, castorama skierniewice, kahrs podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kosiarki castorama skierniewice kahrs podłogi