Balustrady

Przy omawianiu zastosowania lastryka nie można pominąć jego użycia do balustrad i do ozdobnych ogrodzeń. Wyroby te odznaczają się dużą dekoracyjnością, wykonanie ich jest jednak związane z wieloma trudnościami. Trudne jest przede wszystkim formowanie elementów. Szlifowanie i polerowanie tych wyrobów jest pracą bardzo żmudną, wymagającą wprawy oraz dużej cierpliwości. Wykonany wyrób w zupełności jednak wynagradza włożony wysiłek. W dziedzinie wytwórczości kamieni sztucznych istnieje stosunkowo niewielka liczba fachowców, posiadających umiejętność należytego zastosowania mieszanin, ubijania ich w formach oraz wykonywania form do tego rodzaju wyrobów. Przedstawia balustradę, składającą się z cokołu 1, postumentu 2, tralek 3, poręczy 4 i wazy 5. Cokół jest to kwadratowy blok, ubijany oddzielnie w drewnianej formie. Na cokole opiera się postument, który jest również kwadratowym blokiem, upiększonym od strony frontowej tzw. lustrem. Lustro to może być wykonane bądź z postumentem jednocześnie, bądź też później; w drugim przypadku jest ono przymocowane do cokołu za pomocą kamiennych czopów. Drugi sposób jest oczywiście łatwiejszy, gdyż umożliwia oddzielne wykonanie i szlifowanie obu części. Poręcz wykonuje się podobnie jak stopnie schodowe. Można ją wykonać z oddzielnych bloków, tak aby na postumencie stanowiła całość, połączoną z resztą poręczy za pomocą czopów. Tralki balustradowe wykonuje się kilkoma sposobami. Jeden z nich polega na tym, że robimy model tralki toczony z drewna . Następnie w skrzyni drewnianej o wyrobionym półkolisto dnie układamy zaprawę gipsową, wciskając w nią połówkę modelu tralki, tak aby warstwa okrywająca gipsu wynosiła 5+6 cm. Po wyjęciu modelu drewnianego otrzymujemy dokładny odcisk tralki w gipsie. Po powleczeniu powierzchni formy szelakiem możemy ubijać w niej dużą ilość tralek z masy lastrykowej. Połówki te spajamy potem zaprawą cementową, szlifujemy i polerujemy. Dla oszczędności masy lastrykowej można wyrabiać tralki w ten sposób, że model z gipsu wypełnia się tylko cienką warstwą tej masy . Najbardziej trudna do sformowania i wykonania jest waza. Do tego rodzaju wyrobów służą składane formy gipsowe . Waza po wyjęciu z formy wymaga zatarcia i poprawek, gdyż lastryko jest materiałem kruchym i porowartym, wymaga więc dokładnego wykończenia delikatnych wyrobów. [przypisy: kesony, castorama słupsk, ściana oddzielenia przeciwpożarowego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama słupsk kesony ściana oddzielenia przeciwpożarowego