Badania zródel naturalnych

Dla każdej kategorii obowiązuje opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, tekstowe, tabelaryczne i graficzne. Badania źródeł naturalnych powinny być prowadzone w ciągu kilku lat i w różnych porach roku, aby określić przeciętny stosunek najmniejszego wydatku źródła do wydatku największego. Gdy stosunek ten wynosi od 1 : 2 do 1 : 5 wówczas źródła te zaliczamy do trwałych, gdy wynosi , l : 20 lub więcej – do nietrwałych. Próby wody źródlanej należy pobierać przez długi okres przy różnych wydatkach wody. Szczególnie ważna jest ochrona wody źródlanej przed jej zakażeniem na terenie ujęcia. Należy zbadać możliwe miejsca zakażeń wody na tym terenie w celu przeciwdziałania zakażeniom. [więcej w: kostka brukowa libet, inhibitor korozji, blachodachówki gontopodobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówki gontopodobne inhibitor korozji kostka brukowa libet