Architektura: Biennale w Wenecji 2012: Revisit – Dostosowywanie turystyki / Pawilon Cypru

Nico Saieh W czasie gwałtownych połączeń fizycznych i cyfrowych globalne zjawisko turystyki staje się coraz powszechniejszym działaniem.
Turystyka dostarcza ludzi z całego świata na wspólną płaszczyznę, dając im możliwość interakcji z miejscowością, miejscami i ludźmi.
Jednak konwencjonalny charakter rozrywki turystycznej i brak lokalnych interakcji zrażają pojęcie wspólnej płaszczyzny w większości miejscowości turystycznych.
Kurorty, parki tematyczne, międzynarodowe sieci hoteli, ikony globalnego rynku i przewodnicy miejscy zamieniali turystykę w monopol podróżniczy, którego globalne zasady obowiązują wszędzie.
Wspólna podstawa jest zagrożona! Pawilon prowadzili Charis Christodoulou i Spyros Th.
Spyrou.
Od Charisa Christodoulou i Spyrosa Th.
Spyrou:.
Nico Saieh Od czasu powstania Republiki Cypryjskiej turystyka jest głównym celem rządów.
i władze.
agenda jako czynnik wzrostu gospodarczego kraju.
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zarówno sektor publiczny, jak i prywatny na Cyprze ściśle zaangażowali się w rozwój infrastruktury rekreacyjnej, aby przyspieszyć działanie największego krajowego generatora gospodarczego: branży turystycznej.
Te ekonomicznie napędzane procesy doprowadziły do stopniowej transformacji dużych obszarów miejskich i wiejskich na Cyprze zgodnie z wymogami turystyki.
Jednak brak wspólnego zainteresowania między turystyką a lokalną urbanistyką na tych obszarach, a także spadek stawek związanych z turystyką w wyniku światowego kryzysu finansowego budzi szereg pytań związanych ze zrównoważonym rozwojem i rewitalizacją turystyki na Cyprze.
Czy miasto może wykorzystać ponownie wolne obiekty turystyczne, które pozostają nieużywane przez dłuższy okres czasu, czy też mogą nimi przebywać przez cały rok.
Zamiast segregować zbudowane środowisko na tereny miejskie i turystyczne (tourban), czy lokalna urbanistyka może zlać się z turbanizmem i vice versa na rzecz generowania wspólnych podstaw, z których może czerpać zarówno społeczeństwo, jak i gospodarka.
Czy turystyka może być czynnikiem regeneracji przestrzeni publicznej.
Czy obszary wiejskie mogą aktywniej kojarzyć się z obszarami miejskimi poprzez rozwój większych sieci turystycznych.
.
Nico Saieh Revisit wprowadza podejście architektoniczne, które przemienia turystykę i dostosowuje przestrzeń.
Studenci uniwersyteckich szkół architektury na Cyprze zostali wezwani do przeprojektowania, reformy i ponownego wykorzystania przestrzeni w projektach zajmujących się wyżej wymienionymi zagadnieniami.
Przyszli architekci kraju przedstawiają swoje pomysły na to, w jaki sposób architektura może wzmocnić wspólną płaszczyznę między turystyką a lokalną urbanistyką przy jednoczesnej modernizacji obu.
Goście pawilonu cypryjskiego będą mieli okazję wkroczyć w stereotypową krajową scenerię turystyczną kraju, aby zobaczyć alternatywne doświadczenia turystyczne.
.
Nico Saieh
[więcej w: kesony, intech legnica, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmet lublin intech legnica kesony