Nadawanie kształtu studniom

Powłoki muszą być bardzo trwałe i mocno związane z obudową, gdyż w toku opuszczania studni mogą łatwo ulegać uszkodzeniu. Innym sposobem jest nadawanie takiego kształtu studniom w przekroju pionowym, aby tarcie było mniejsze. Panował pogląd, że stożkowe nachylenie ścian studni powinno wydatnie przyczynić się do zmniejszenia tarcia. Uważano też, że dobrym sposobem jest stosowanie zewnętrznej odsadzki nad nożem. Występowałoby tu tarcie gruntu o grunt, a nie gruntu o materiał obudowy studni. Literatura techniczna podaje wymiary nachylenia i odsadzek, uzależniając je od rodzaju gruntów. Ale ocena skuteczności tych sposobów zmniejszania tarcia jest kontrowersyjna. Praktyka nie potwierdza istotnej skuteczności takich zabiegów — zwłaszcza nachylenia ścian, które dodatkowo komplikuje wykonanie obudowy. Także i stosowanie odsadzek nie daje tak dobrych rezultatów, jakich oczekiwano, W piaskach sposoby te są o tyle mniej skuteczne, że piasek szybko wypełnia przestrzenie tworzone za obudową przez odsadzki czy nachylenia. W gruntach spoistych można obserwować pęcznienie gruntów, co również wpływa na zmniejszenie efektu obniżania wartości tarcia. Szczególnie zaś niepożądane są szpary za obudową studni opuszczanych przez nawodnione grunty niespoiste i wchodzące potem w grunty spoiste. W szparę za obudową wchodzi woda z wyższych warstw gruntów. Stwierdzono również utrudnienie w utrzymywaniu pionowego opuszczania studni spowodowane przez brak stateczności obudowy w gruncie naruszonym przez odsadzkę czy też wskutek nachylenia ścian obudowy. Dlatego np. zalecenia amerykańskie wyraźnie opowiadają się za stosowaniem pionowych ścian obudowy. Obserwuje gie ogólnie w praktyce, że stosowanie nachylonych ścian studni wychodzi z użycia. Natomiast przy stosowaniu odsadzek istnieją możliwości uzyskania właściwego efektu przez zapełnianie szpary za obudową jednofrakcjowym żwirem lub — co jest stosowane z powodzeniem od szeregu już lat — wypełnianie szpary za obudową cieczą tiksotropową. Ta metoda ma jeszcze inne zalety; jest ona omówiona oddzielnie. [więcej w: zalane panele, panele podłogowe mrówka, prawidłowa wilgotność w mieszkaniu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: panele podłogowe mrówka prawidłowa wilgotność w mieszkaniu zalane panele