Dodatki obciążające

Aby uzyskać zawiesinę cięższą, daje się dodatki obciążające jak baryt. Zródla węgierskie podają np. taki skład ciężkiej zawiesiny (1,4 G/cm3): 120 kg bentonitu, 500 kg iłu — rozdrobnionego, go kg barytu, 120 kg wody. Zawiesinę iłową charakteryzuje się podając następujące właściwości: ciężar objętościowy, lepkość, stabilność, sedymentację, filtrację (zdolność oddawania wody). Przy produkcji zawiesiny stosuje się środki chemiczne — np. wodorotlenek sodu — w celu uzyskania optymalnych cech zawiesiny. Produkcja zawiesiny ze sproszkowanego bentonitu jest bardzo prosta, gdyż polega na dobrym wymieszaniu proszku z wodą, co sie osiąga przez wprowadzenie wody pod ciśnieniem z jej zawirowaniem w zamkniętym naczyniu walcowym. Zalety stosowania zawiesiny tiksotropowej. Zawiesina znacznie zmniejsza tarcie na powierzchni obudowy. Dzięki temu, że zawiesina utrzymuje ścianę gruntu w równowadze, jej obecność w szparze za obudową zapobiega zaciśnięciu studni w gruncie, a także obsuwaniu się gruntu; zapobiega więc to tworzeniu się lejów w powierzchni terenu. Zawiesina ułatwia pionowe prowadzenie studni w czasie opuszczania, gdyż tarcie jest wyrównane na całym obwodzie. Dzięki stworzeniu równomiernego obciążenia obudowy studni parciem cieczy tikstropowej uzyskuje sie dobre warunki pracy statycznej obudowy. Zawiesina tiksotropowa zapobiega przenikaniu wody przez obudowę studni w czasie głębienia i po wykonaniu studni. Klasycznym przykładem — i jednym z pierwszych zastosowania cieczy tiksotropowej do ułatwienia opuszczania studni było jej użycie przy wykonaniu studni-szybu do ujęcia wody za pomocą poziomych rur filtrowych w Sidelbemarsch. Była to studnia żelbetowa o średnicy wewnętrznej 4,00 m opuszczona na głębokość 22 m. Zastosowano ciecz tiksotropową o gęstości 1,35 g/cma (130 kg bentonitu na I wody). Ciecz tę wpuszczano w szparę między gruntem i obudową przez 4 rury pionowe o średnicach 37 mm. U góry zastosowano ochronę szpary blachą o wys. 1,0 m. Blacha taka pozwalała na utrzymywanie poziomu cieczy tiksotropowej ponad poziomem terenu w celu zagwarantowania utrzymania czystości zawiesiny przed obsypującym sie gruntem. [podobne: stelrad grzejniki, pucolany, hologram els ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hologram els pucolany stelrad grzejniki