Aby otrzymac powierzchniowe zylkowanie

Do wykonania płyt może służyć następująca mieszanka: 1/2 części białych grysów nr O, 1/2 części białych grysów nr 00, 1 część mączki białej ziarnistej, 1 część mączki białej pyłowej, 1 część jasnego cementu portlandzkiego z 1/10 częścią ciężarową bieli cynkowej. Aby otrzymać powierzchniowe żyłkowanie, układa się na dnie formy rębem przed jej wypełnieniem, pasy grubego papieru do pakowania, namoczonego w wodzie. Papier faluje i marszczy się, tworząc w mieszaninie zarys nieregularnych wężowatych wgłębień wypełnionych po wyjęciu papieru masą do żyłek. Mieszanina masy do żyłek jest następująca: 1 część cementu portlandzkiego, 1/10 część ciężarowa białej farby, 1/20 część wagowa szaroniebieskiej farby. Często potrzebne są płyty ciemnoszarozielone. Wykonuje się je jako żyłkowane, stosując tutaj wielką rozmaitość w doborze żyłkowania. W dalszym ciągu podajemy skład innej mieszanki: 1/2 części ciemnoniebieskiego grysiku nr 00, 1/2 części czarnego grysiku nr 00, 112 części zielonego grysiku nr 00, 1 część mączki ziarnistej zielonej, 1 część mączki pyłowej zielonej, 1 i 1/6 części cementu portlandzkiego z 1/6 częścią wagową zielonej i 1/20 czarnej farby. Czarne grysiki pochodzą przeważnie z bardzo twardych minerałów, trudno więc poddają się obróbce szlifierskiej. Dlatego też wyroby wykonane w całości lub częściowo z tych grysów powinny dobrze stwardnieć i nie należy ich szlifować przed upływem 20 dni od wyrobienia. Uziarnienie trzeba dobierać bez zbyt wielkich odskoków, gdyż np. mieszanki z grysików nr 3 i mączek poddają się szlifowaniu znacznie trudniej niż przy użyciu bardziej jednolitego uziarnienia, ponadto mączki często ścierają się przy szlifowaniu. Płyty stołowe należy szlifować mechanicznie kamieniem karborundowym średniej lub niskiej twardości, np. M lub N. Do szpachlowania używa się zaczynu cementowego z l/S częścią wagową odpowiedniego barwidła. [patrz też: nomi tczew, arpapol, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol asmet lublin nomi tczew