Zabezpieczanie studni

Zdarza się w praktyce często, że nie przywiązuje się większej wagi do nadzoru nad wydobywaniem gruntu ze studni. Tymczasem w robocie takiej musi być zachowywany dokładny porządek i kolejność – prac. Grunt powinien być wydobywany możliwie równomiernie warstwami, Często zdarza się, że w toku głębienia tworzone są miejscowe zagłębienia albo też grunt wydobywany jest nierównomiernie na obwodzie studni. Jest to powodem częstych trudności polegających na skrzywieniu studni w gruncie. Również i zmienność rodzajów warstw gruntu. zwłaszcza zalegajacych ukośnie z opadem, jest przyczyną przekrzywiania się studni, Dlatego roboty głębienia dobrego nadzoru. a zachowywani. się obudowy studni w czasie głębienia, sposób jej pogrążania się w grunt, a szczególnie zachowanie pionowości powinny być stale obserwowane. Należy też pamiętać o wskazówce, opartej na praktyce, że o prawidłowym zagłębianiu się studni, jej pionowości. decyduje początek opuszczania — na głębokość pierwszych kilku metrów. Jeśli studnia w tej fazie ulegnie skrzywieniu czy pochyli się, to jej wyprostowanie będzie bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe. Dlatego szczególnie starannego nadzoru wymaga głębienie i opuszczanie studni na początku robót, kiedy mała niedokładność może przesądzić o tym, że nie do uniknięcia będą w następstwie większe odchylenia od pionu. Zmniejszenie tarcia obudowy studni o grunt Tarcie obudowy grunt jest tym czynnikiem, który decyduje o grubości obudowy i tym samym o ilości materiałów i robocizny przy wykonywaniu obudowy. Jest kilka sposobów zmniejszania tarcia obudowy o grunt. Pierwszy sposób polega na odpowiednim wykończeniu zewnętrznej powierzchni ścian studni. Im jest ona gładsza, tym tarcie obudowy w jej zagłębiania w grunt jest mniejsze. W studniach o obudowie żelbetowej można osiągnąć obniżenie współczynnika tarcia przez gładkie wykonanie zewnętrznej powierzchni obudowy. Jest to warunek oczywisty. Narzucałaby się myśl stosowania specjalnych powłok, tynków lub smarów, które zapewniałyby gładkość obudowy. [hasła pokrewne: zalane panele, panele podłogowe mrówka, prawidłowa wilgotność w mieszkaniu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: panele podłogowe mrówka prawidłowa wilgotność w mieszkaniu zalane panele