Wystepowanie O2 lub CO2 w wodzie

Wody zawierające ponad 0,05%0 H2S muszą być pozbawione tego gazu za pomocą jednogodzinnego napowietrzania. Występowanie O2 lub CO2 w wodzie nie ogranicza użytkowania wody do celów domowych. Jednakże wolny tlen jak również nadmiar CO2 przy określonym odczynie wody, tzw. agresywny dwutlenek węgla, działają niszcząco na przewody. Woda zasilająca kotły parowe średniego i wysokiego ciśnienia me może zawierać tlenu. Agresywny CO2 niszczy beton i zaprawę wapienną, dlatego też należy normować zawartość CO2 w wodzie za pomocą odkwaszania wody. Gdy. w wodzie znajduje się dostateczna ilość węglanów, wówczas tworzy się wewnętrzna ochronna powłoka z osadów węglanowych na ściankach przewodów. Natomiast w przypadku zmniejszenia nasycenia wody węglanami i przy obecności wolnego dwutlenku węgla agresywny CO2 będzie rozpuszczał powłokę ochronną, a następnie niszczył przewód. Zadaniem urządzeń odkwaszających jest normowanie węglanów w wodzie, aby w danych warunkach odczynu (pH) i alkaliczności (zawartość węglanów) nie występował agresywny CO2. Alkaliczność. [przypisy: intech legnica, arpapol, pucolany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol intech legnica pucolany