Szyby metra warszawskiego

W czasie robót przygotowawczych do budowy metra w Warszawie prowadzonych w latach 1951+1953 wykonano 17 szybów o różnych głębokościach: 3 szyby ponad 57 m (maks. 66 m), 13 szybów o głębokościach ok. 40 m i 1 szyb o głębokości 12 m. Na ogólną liczbę wykonanych 757 m metodą studni opuszczanej wykonano 176 m w 10 szybach. Tylko jeden szyb—studnia opuszczana przekroczył 20 m głębokości, a mianowicie wykonano studnię o zagłębieniu 38 m. Szyb ten uległ na tej głębokości awarii, której opanowanie zajęło dużo czasu i kosztowało sporo wysiłków. Następnie udało się pod nożem studni w kesonie przejść ponad 2-metrową warstwę piasków pylastych, podlegających silnemu działaniu wody o dużym gradiencie. Doświadczenia techniczne dotyczące opuszczania szybów-studni opisano w książce omawiającej projekty metra 1928+1958. Tu podano dodatkowo opis pierwszego zastosowania tymczasowego stropu kesonowego do przeróbki szybu-studni opuszczanej otwartej na szyb-keson. Studnia została opuszczona dc głębokości 13 m pod terenem. Głębiona była podwodnie. Nóż studni trafił na cienką przekładkę iłów i studnia zatrzymała się. Usiłowano sforsować przeszkodę za pomocą materiałów wybuchowych, które zakładał nurek. Odpompowywano wode ze studni, zmniejszając wypór. Studnia obniżyła sie (z trudnościami) o ok. I m, a potem poszła jeszcze 2 m w piasek. Obudowa uległa w toku robót strzałowych uszkodzeniom i dalsze jej opuszczanie było ryzykowne. Zdecydowano wtedy przejść na kesonową. Ponieważ należało zbudować strop żelbetowy kesonowy poziomie ok. 2,40 m nad nożem, powstało zagadnienie, jak te roboty wykonać — było ponad 13 m wody. Poprzednio przy przebudowie szybu-studni S-4a postąpiono tak: wykonano podwodny korek betonowy na poziomie noża — Ok, 15 m pod terenem i 12 m pod poziomem wody. Korek zabetonowany podwodnie miał umożliwić wypompowanie wody i wykonanie stropu kesonowego na poziomie 2,40 m ponad nożem. [więcej w: stelrad grzejniki, pucolany, hologram els ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hologram els pucolany stelrad grzejniki