Sztuczny piaskowiec

Do wykładania cokołów itp. bardzo dobrze nadaje się sztuczny piaskowiec; wykonywany z mieszanek. Na 100 kg mieszanki daje się 25 kg cementu i niezależnie od zabarwienia piaskowca 0,2 kg łyszczyku (miki).Na przykład do wykonania szarego sztucznego piaskowca na 100 kg. należy użyć 12,4 kg mączki białej perła z Czerny, 25,0 kg mączki szarej jasnej, 12,4kg grysiku białego perła z Czerny, 25,0 kg grysiku jasnego, 25,0 kg, cementu i 0;2 kg łyszczyku. Inne odcienie uzyskane być mogą przez użycie cementu jaśniejszego, ciemniejszego lub odpowiednio zabarwionego. Aby uzyskać potrzebną masę, należy je zmieszać dokładnie mączki i grysiki na sucho, skropić wodą aż do nasycenia, dodać suchy cement i dokładnie wymieszać, dodać potrzebną ilość wody i ubijać w formie. Przez ubijanie różnych kolorów warstwami otrzymać można piaskowiec różnokolorowy. Opisane sztuczne piaskowce po stwardnieniu bądź szlifuje się, bądź też poddaje obróbce kamieniarskiej. Rozpoczęcie szlifowania może nastąpić dopiero po upływie 4+5 dni. Szlifuje się najpierw drobnymi mączkami, potem serpen tynem, a w końcu fluatuje dwa razy rozczynem 1 : 10. Po 24 godzinach poleruje się mieszaniną 4 części popiołu cynowego i 1 części kwiatu siarczanego, szpachlując odpowiednio zabarwionym cementem. Przy układaniu kamieni trzeba wykonywać podkład z betonu 1: 2, aby miało ono te same warunki pracy co i kamień sztuczny; uniknie się w ten sposób pęknięć. Do wyrobu trzeba używać zawsze miękkiej wody, najlepiej deszczowej. Sztuczne granity Czerwony granit. Najpierw przygotowuje się oddzielnie 9 mieszanin w równych ilościach, przesianych (każda osobno) przez sito 4+5 mm. Zarabia się je do konsystencji wilgotnej, a potem przepuszcza razem przez sito 8 do 10 mm. [przypisy: castorama kosiarki, castorama skierniewice, kahrs podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama kosiarki castorama skierniewice kahrs podłogi