sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy iloscia mechanizmów ruchu, mozliwoscia pelnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy ilością mechanizmów ruchu, możliwością pełnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania, – wielkością powierzchni niezbędnej do produkcji przy zastosowaniu każdego z rozwiązań, – konieczną liczbą zatrudnionych osób. Niezależnie od wymienionych podstawowych różnic układów form we wszystkich z nich można stosować gorącą mieszankę betonową. Formowanie elementów w formie bateryjnej w systemie W-70. Forma składa się z czterech zasadniczych elementów: – dwóch ścian oporowych, z których jedna jest stała, a druga ruchoma, prowadzonych po torze prostym, – 28 kaset umieszczonych między ścianami oporowymi, – napędu ściany oporowej ruchomej, – zasypnika mieszanki betonowej dostosowanego do podawania mieszanki do kaset w czasie formowania elementów. Każda para zestawu kaset powstaje przez podział przestrzeni między ściankami grzejnymi o grubości 24 cm i •płytą stalową o grubości 2 cm, stanowiąc element wibracyjny przy formowaniu dla tej pary kaset. W tym celu do każdej z tych płyt (14 szt.) zamocowane są na ich pionowych obrzeżach wystających poza gabaryty kaset po dwa wibratory przyczepne, łącznie 4 szt. na każdej płycie. Wszystkie sąsiadujące ze sobą przegrody grzejne i wibracyjne połączone są rozłącznie ta pomocą odchylanych złączy śrubowych. W podobny sposób wykonane są połączenia ze ścianami oporowymi. Spinanie i rozpinanie kaset odbywa się zawsze przy nacisku siłowników hydraulicznych. [podobne: rodzaje oczyszczalni ścieków, ściana oddzielenia przeciwpożarowego, castorama skierniewice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama skierniewice rodzaje oczyszczalni ścieków ściana oddzielenia przeciwpożarowego