Rozklad amplitud drgan scianek rozdzielczych jest rózny i wykazuje znaczne rozbieznosci

Rozkład amplitud drgań ścianek rozdzielczych jest różny i wykazuje znaczne rozbieżności. Drgania o najmniejszej amplitudzie występują w sąsiedztwie miejsc zamocowania przegród elementami łączącymi, tj. w sąsiedztwie boków formujących, wkładek stabilizujących itp. Istnieją rozwiązania z zamocowaniem wibratorów na dwóch sąsiednich przegrodach formy. W ten sposób każdy wibrator obsługuje dwie sąsiednie przegrody wibrujące i zapewnia wibrację z amplitudą 0,1-0,4 mm, przy częstotliwości 2800 min-l, co zapewnia właściwe zagęszczanie mieszanki o konsystencji 8 cm stożka opadowego. Przy zastosowaniu tej konstrukcji należy demontować wibratory przy każdorazowym rozformowaniu i powtórnie je mocować na złożonej formie. Aktualne rozwiązania przewidują stałe umieszczanie wibratorów na oddzielnych ściankach rozdzielczych, w odległości 650 mm od osi boków formujących. Do mocowania wibratorów stosować należy sztywne wsporniki stalowe, gdyż w p rzeciwnym przypadku występuje ich zginanie i rozgrzewanie się, przez co nagrzewają się również wibratory. Mieszanka betonowa użyta do produkcji może być mniej plastyczna, np. o konsystencji +8 cni stożka opadowego. Przykładowo, w ZSRR przy stosowaniu czterech wibratorów S-414 przymocowanych do przegrody rozdzielczej uzyskuje się drgania o amplitudzie ok. 0,6 mm i częstotliwości 2800 min-l. Przykładem rozwiązania urządzenia, w którym zastosowano wiotkie przegrody rozdzielcze do zagęszczania mieszanki betonowej, są formy zainstalowane w zakładzie DSK-2 w Sofii. [więcej w: stelrad grzejniki, wkłady kominowe ze stali nierdzewnej, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmet lublin stelrad grzejniki wkłady kominowe ze stali nierdzewnej