RODZAJE I SCHEMATY WODOCIAGOW

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIĄGOW W zależności od zasięgu zaopatrywania w wodę rozróżniamy cztery rodzaje wodociągów: lokalne, osiedlowe, grupowe i centralne. Zależnie od pionowego ukształtowania terenu budowane są wodociągi jedno-, dwu- lub wielostrefowe. Wodociągi lokalne zaopatrują jeden lub kilka domów bądź też jedno gospodarstwo, wodociągi osiedlowe bądź miejskie – osiedle lub miasto, wodociągi grupowe – grupę osiedli wiejskich lub miasteczek, centralne – miasto i wsie sąsiednie. Poza tym – zależnie od sposobu zasilania sieci – budowane są wodociągi: grawitacyjne i pompowe. Koszty jednostkowe wodociągu wiejskiego dla osiedla liczącego kilkaset mieszkańców są zwykle bardzo duże. Często na jednego mieszkańca dziesięciokrotnie wyższe niż koszt budowy wodociągu dla miasta liczącego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Niekiedy budowa wodociągu dla małego osiedla, w przypadku oddalonego ujęcia wody i dużej wysokości tłoczenia, jest wykluczona ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty, Jeżeli jednak wodociąg zaopatruje całą grupę osiedli, wówczas koszt jednostkowy wodociągu grupowego nie jest wygórowany. [więcej w: stelrad grzejniki, kahrs podłogi, kesony fundamentowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kahrs podłogi kesony fundamentowe stelrad grzejniki