Projektujac zbrojenie, nalezy uwzglednic w tym przypadku jego udzial w procesie zageszczania mieszanki.

Projektując zbrojenie, należy uwzględnić w tym przypadku jego udział w procesie zagęszczania mieszanki. Połączenia prętów szkieletu muszą być spawane. Szkielet powinien mieć pionowe pręty stężające średnicy minimum 8 mm w maksymalnych odstępach 60 cm. Pręty te przekazują drgania na niżej położone części zbrojenia. Przy wibrowaniu za pośrednictwem szkieletu zbrojenia występują dwa rodzaje drgań: drgania poziome tłumione szybko w miarę napełniania komory formy i pionowe, przekazywane przez pręty stężające, odznaczające się jednakową amplitudą wzdłuż całej wysokości szkieletu. Promień działania wibracji jest niewielki, w zasięgu kilku centymetrów. Mieszanka betonowa wibrowana za pośrednictwem drgań szkieletu powinna mieć konsystencję ciekłą. Według badań radzieckich, najlepsze efekty osiąga się stosując mieszankę cementowo piaskową o opadzie stożka minimum 15 cm. Opisany sposób zagęszczania jest bardzo pracochłonny, co ut rudnia produkcję i wydłuża cykl wykonywania elementów, a konieczność stosowania mieszanki o konsystencji ciekłej zwiększa ilość zużycia cementu. Formowanie elementów przy zastosowaniu wibrowania przez wiotkie przegrody rozdzielcze. System zmechanizowanych form bateryjnych przewiduje wibrowanie mieszanki betonowej za pośrednictwem wiotkich ścianek rozdzielczych grubości do 24 mm, zaopatrzonych w wibratory umieszczone na specjalnych wspornikowych występach płyt. Duża powierzchnia takich ścianek umożliwia im wykonywanie drgań i przekazywanie ich mieszance betonowej. Kierunek drgań wzbudzanych przez wibrator musi być prostopadły do płaszczyzny przegrody. Drgania od wibratorów rozchodzą się w płycie w postaci fali poprzecznej. [przypisy: nomi tczew, stelrad grzejniki, remondis szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nomi tczew remondis szczecin stelrad grzejniki