Prasowanie plytek

Najczęściej stosuje się plytki o wymiarach cegły, tj. 25X12 cm, 25X6,5 cm Wtedy płytki układane na murach z cegły nie wymagają ich docinania, z tym że między płytkami pozostawia się spoiny o szerokości 1 cm. W przypadku licowania bez spoiny (na dotyk) plytki powinny mieć wymiary o 1 cm większe. Rzadziej stosuje się płytki o wymiarach kwadratowych 14 X 14, 21 X 21 lub 28 X 28 cm. Plytki o wymiarach 21 X 21 cm i większe wymagają przymocowania do muru drutem jak przy licówce kamiennej. Płytki są przeważnie dwuwarstwowe, podobnie jak płytki podłogowe lastrykowe, z tym że górna warstwa zaprawy szlachetnej ma grubość co najmniej 1 cm, zaś dolna, cementowopiaskowa co najmniej 1+1,5 cm, łączna więc grubość plytek wynosi 2+2,5 cm. Najlepszym kruszywem na górną warstwę jest kruszywo z marmuru kieleckiego jasnego, czerwonego lub czarnego, mielone na mąkę lub w postaci grysiku o ziarnach do 1 mm. Do grysiku tego można dodać drobno mielone szkło odpadowe, porcelanę lub czarny żużel krystaliczny. Stosunek mieszaniny cement: kruszywo powinien wynosić 1 : 5. Dolną warstwę cementowo-piaskową wykonuje się również w stosunku wagowym 1 : 5. Mieszanie masy powinno się odbywać w mieszarce przeciwbieżnej przy wstępnym zmieszaniu cementu z mączką marmurową, w celu uzyskania jednolitego wyglądu płytek. Prasowanie płytek wykonuje się na prasach hydraulicznych lub mechanicznych o nacisku co najmniej 160 kG/cm2. Niektóre prasy mają urządzenia do wstępnego utrząsienia masy przed pracą tłoka (tzw. wibroprasy). Spód płytek powinien być żłobkowany, w celu zwiększenia przyczepności płytek do muru, a przy większych wymiarach płytek można ponadto wbetonować kawalek drutu, co zwiększa przyczepność do podłoża. [patrz też: kesony, castorama słupsk, ściana oddzielenia przeciwpożarowego]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama słupsk kesony ściana oddzielenia przeciwpożarowego