Posts Tagged ‘stelrad grzejniki’

Obudowa studni

Tuesday, December 25th, 2018

Obudowa studni nie jest przygotowana do przenoszenia takich obciążeń miejscowych; należy więc stosować wewnątrz studni odpowiednie rozparcie, a cięgna konstruować tak, aby docisk nie uszkodził obudowy. Orientacyjny schemat robót ratowniczych w celu przezwyciężenia awarii wielkiej studni. Studnia, o ciężarze ok. 19 tys. T, położyła się na boku i pogrążyła w wodzie, W celu wyprostowania założono tymczasowe dna pod skrajny rząd komór i wypełniono komory balastem gruntowym. …read more

Zastosowania metody kesonowej przy awariach i trudnościach opuszczania studni

Tuesday, December 25th, 2018

Jeśli się przyjmuje, że korek miałby równoważyć swoim ciężarem parcie wody, to grubość korka musiałaby wynosić ok. 0,5 H, gdzie H — wysokość słupa wody nad nożem. To znaczy; że korek miałby wysokość prawie polowy zagłębienia studni pod wodą. Trzeba pamiętać o tym, że beton tężeje pod wodą powoli — chyba że wykorzysta się możliwość podgrzania wody nad korkiem. Wtedy wiązanie i twardnienie betonu skraca się znacznie i można wcześniej przystąpić do odpompowania wody znad korka. …read more

Szyby metra warszawskiego

Tuesday, December 25th, 2018

W czasie robót przygotowawczych do budowy metra w Warszawie prowadzonych w latach 1951+1953 wykonano 17 szybów o różnych głębokościach: 3 szyby ponad 57 m (maks. 66 m), 13 szybów o głębokościach ok. 40 m i 1 szyb o głębokości 12 m. Na ogólną liczbę wykonanych 757 m metodą studni opuszczanej wykonano 176 m w 10 szybach. Tylko jeden szyb—studnia opuszczana przekroczył 20 m głębokości, a mianowicie wykonano studnię o zagłębieniu 38 m. …read more

Dodatki obciążające

Monday, December 24th, 2018

Aby uzyskać zawiesinę cięższą, daje się dodatki obciążające jak baryt. Zródla węgierskie podają np. taki skład ciężkiej zawiesiny (1,4 G/cm3): 120 kg bentonitu, 500 kg iłu — rozdrobnionego, go kg barytu, 120 kg wody. Zawiesinę iłową charakteryzuje się podając następujące właściwości: ciężar objętościowy, lepkość, stabilność, sedymentację, filtrację (zdolność oddawania wody). Przy produkcji zawiesiny stosuje się środki chemiczne — np. …read more