Posts Tagged ‘ściana oddzielenia przeciwpożarowego’

Oczyszczenie korka z piasku i gruzu

Monday, September 16th, 2019

Przed założeniem stropu zawieszono pod nim na ścianach studni przygotowane pręty zbrojeniowe do wykonania żelbetowego dna. Beton podawano do izby roboczej kesonu za pomocą torkretnicy. Ponieważ wyciśnięcie wody znad korka za pomocą sprężonego powietrza było trudne, wśród instalacji znalazła sie pompa wodna, którą odpompowano wodę mad korka. W celu zabezpieczenia stropu i uszczelnienia przed nadmiernym ciśnieniem sprężonego powietrza umieszczono na instalacji doprowadzającej sprężone powietrze zawór bezpieczeństwa, wyregulowany na nadciśnienie niższe niż wytrzymałość stropu. Roboty prowadzono przy nadciśnieniu 0,4 atn. …read more

Lastrykowe plytki podlogowe i scienne

Friday, September 13th, 2019

Posadzki z płytek w porównaniu z posadzkami jednolitymi posiadają następujące zalety: a) możność uzyskania większej wytrzymałości betonu dzięki zagęszczaniu w prasach hydraulicznych przy ciśnieniu 200 at n i więcej, b) płytki są mniej wrażliwe na osiadanie posadzki przy niejednolitym podłożu, c) posadzki z płytek są mniej wrażliwe na działanie skurczu i zmian temperatury, a jeżeli powstaną pęknięcia, to są one zlokalizowane w spoinach i mało widoczne, d) w razie lokalnego zniszczenia posadzki przez nadmierne ścieranie lub uderzenia można ją naprawić przez wymianę zniszczonych płytek na nowe. Płytki lastrykowe mają najczęściej wymiary kwadratowe 15X15X1,5 cm lub 20X20X2,0 cm. Wykonywane są one najczęściej jako dwuwarstwowe, górna warstwa z masy lastrykowej o grubości 0,5;1 cm i dolna z zaprawy cementowej o, grubości 1,5;2,5 cm. Górną warstwę płytki wykonuje się o stosunku mieszaniny 1 : 2,5;1 : 4, dolną najczęściej o stosunku 1: 3;.1 : 5, stosując piasek gruboziarnisty. Należy mieć na uwadze, aby zawartości cementu w obu warstwach były do siebie zbliżone, w przeciwnym razie może wystąpić zmiana odkształceń obu warstw, powodująca ich oddzielenie się. …read more

Posadzki z plytek lastrykowych

Friday, September 13th, 2019

Posadzki z płytek lastrykowych wykonuje się najczęściej jako jednobarwne, dając czasami wzdłuż ścian pas (fryz) z płytek o innym zabarwieniu. Wyjątkowo stosuje się płytki wzorzyste o dwu lub więcej barwach. Należy wtedy posługiwać się wzornikami (szablonami) nożowymi, które umieszcza się w pustej formie, po czym napełnia poszczególne przedziały wzornika kolorowymi masami lastrykowymi za pomocą specjalnej łyżki. Po lekkim wstrząśnięciu formy masy te wypełniają szczelnie poszczególne przedziały wzornika, co pozwala na jego wyjęcie bez uszkodzenia granic poszczególnych barw. Na to sypie się warstwę wilgotnej zaprawy cementowej i poddaje płytkę sprasowaniu, uważając, aby zaprawa cementowa wessała nadmiar wody z kolorowych części górnej warstwy płytki. …read more

Prasowanie plytek

Thursday, September 12th, 2019

Najczęściej stosuje się plytki o wymiarach cegły, tj. 25X12 cm, 25X6,5 cm Wtedy płytki układane na murach z cegły nie wymagają ich docinania, z tym że między płytkami pozostawia się spoiny o szerokości 1 cm. W przypadku licowania bez spoiny (na dotyk) plytki powinny mieć wymiary o 1 cm większe. Rzadziej stosuje się płytki o wymiarach kwadratowych 14 X 14, 21 X 21 lub 28 X 28 cm. Plytki o wymiarach 21 X 21 cm i większe wymagają przymocowania do muru drutem jak przy licówce kamiennej. …read more

Podokienniki i stopnie schodowe

Thursday, September 12th, 2019

Po sprasowaniu płyty umieszcza się na półkach w zamkniętych komorach, gdzie wiążą w ciągu 5+6 godzin, po czym wkłada do kąpieli wodnej na przeciąg 1+2 minut. Wodę należy często zmieniać, gdyż zanieczyszcza się solami cementowymi i wywołuje nalot na płytkach. Wyjęte z wody płytki układa się ponownie na pólkach, gdzie twardnieją przez 12 godzin, po czym kąpie je powtórnie. Po kąpieli tej ustawia się płytki rębem w kozły, tak aby nie dotykały do siebie. W tym pomieszczeniu nieprzewiewnym, zacienionym i wilgotnym przetrzymuje się płytki przez okres ok. …read more

Balustrady

Thursday, September 12th, 2019

Przy omawianiu zastosowania lastryka nie można pominąć jego użycia do balustrad i do ozdobnych ogrodzeń. Wyroby te odznaczają się dużą dekoracyjnością, wykonanie ich jest jednak związane z wieloma trudnościami. Trudne jest przede wszystkim formowanie elementów. Szlifowanie i polerowanie tych wyrobów jest pracą bardzo żmudną, wymagającą wprawy oraz dużej cierpliwości. Wykonany wyrób w zupełności jednak wynagradza włożony wysiłek. …read more

OKNA ZELBETOWE

Thursday, September 12th, 2019

Pierwsze okna żelbetowe spotykamy w roku 1915 w Belgii, masowa jednak ich produkcja rozpoczyna się w tym kraju dopiero w roku 1935, w którym to roku wykonano m. in. 15000 m2 takich okien w głównym pawilonie Wystawy Światowej w Brukseli. W tymże roku założono pierwszą ich wytwórnię w Polsce. Obecnie okna te znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie monumentalnym, głównie w przemyśle W produkcji okien żelbetowych przoduje wytwórnia w Krzeszowicach pod Krakowem. …read more

O wyborze schematu wodociagu decyduja

Monday, September 9th, 2019

O wyborze schematu wodociągu decydują: położenie źródła wody oraz ukształtowanie terenu. Najprostszy, a w górach najczęściej spotykany, jest wodociąg grawitacyjny. Woda ujęta ze źródła lub potoku jest gromadzona w zbiorniku, skąd bezpośrednio lub po oczyszczeniu jest doprowadzona do osiedla rurociągiem pod ciśnieniem. Na terenach równinnych, falistych lub pagórkowatych budowane są wodociągi pompowe zaopatrzone w zbiorniki lub hydrofory. Wodociąg ujmujący wodę studzienną, nie wymagającą uzdatnienia. …read more

Podstawowe materialy geologiczne

Sunday, September 8th, 2019

Studia klimatologiczne dotyczą średnich miesięcznych temperatur i opadów, średnich i największych głębokości zamarzania gruntu oraz przeciętnych długości termicznych pór roku. Podstawowe materiały geologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne mogą być uzyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego -oraz Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Obserwacje poziomu wód gruntowych prowadzone przez PIHM, jakkolwiek odnoszą się do wód I horyzontu, to jednak mają duże znaczenie dla studiów projektowych i poszukiwania wody. Brakujące dane należy uzupełnić na podstawie przeprowadzonych badań w terenie, przede wszystkim aktualnych danych o osiedlach, zakładach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt i roślin oraz zasięgu upraw rolnych i leśnych. Przedmiotem dalszych: (szczegółowych) studiów będą prace hydrometryczne oraz badania jakości. …read more

W rurach tworza sie brazowo zabarwione osady

Saturday, September 7th, 2019

W rurach tworzą się brązowo zabarwione osady, zmniejszające stopniowo przekrój i ich zdolność przepływową . Przekrój rur zmniejsza się przeciętnie ,o l()/o rocznie. Poza tym bakterie żelaziste działają niszcząco na rury; pod osiedlonymi w rurach koloniami bakterii powstają punkty anodowe, w których żelazo. ulega rozpuszczeniu. Rura wskutek korozji (zjawisko elektrochemiczne) może być przeżarta w tych miejscach w ciągu kilku miesięcy. …read more