Posts Tagged ‘rodzaje oczyszczalni ścieków’

Ciecz tiksotropowa

Sunday, July 21st, 2019

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. …read more

Studnie cienkościenne

Saturday, July 20th, 2019

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. …read more

Kesony-dzwony

Saturday, July 20th, 2019

Kesony-dzwony zawiesza się nad miejscem pracy na łańcuchach umocowanych na rusztowaniach stałych lub pływających albo opiera na dźwignikach ustawionych na wznoszonej budowli. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w przypadku kesonów-dzwonów o konstrukcji pływającej. Po wyparciu wody z dzwonu i wyrównaniu podłoża wykonuje się mur fundamentowy wewnątrz komory roboczej. W miarę wykonywania fundamentu dzwon podnosi się do góry na łańcuchach lub dźwignikach. W celu zrównoważenia wyporu wody, jaki powstaje po wypełnieniu dzwonu sprężonym powietrzem, obciąża się go od góry balastem. …read more

Zalety i wady fundamentów kesonowych

Saturday, July 20th, 2019

Głębsze opuszczanie kesonów jest jedynie mozliwe bez przebywania robotników w komorze roboczej. Jest to możliwe przy zastosowaniu zautomatyzowanych zespołów do urabiania i wydobycia gruntu, sterowanych ze strefy normalnego ciśnienia. Sposób ten jednak nie jest jeszcze rozpowszechniony. Kesonowy sposób wykonania fundamentów jest jednym z najbardziej pewnych sposobów fundamentowania, zapewniającym wysoką jakość robót oraz szybkość ich wykonania. Do zalet tego sposobu fundamentowania należy zaliczyć: a. …read more

Choroby kesonowe

Saturday, July 20th, 2019

Choroby kesonowe mają wiele odmian; od najlżejszych niedyspozycji do bardzo poważnych i ciężkich porażeń organizmu. Zależy to od odporności organizmu, wielkości nadciśnienia, czasu przebywania pod sprężonym powietrzem oraz szybkości dekompresji. Dla ochrony więc zdrowia pracujących ogranicza się wielkość nadciśnienia w kesonie oraz czas pracy pod sprężonym powietrzem i ustala gię minimalny czas na wyśluzowanie z kesonu. Według polskich przepisów kesonowych, wielkość ciśnienia w kesonie nie może przekraczać 4 atn, a czas przebywania pod sprężonym powietrzem ograniczony jest do 2+7 godzin na dobę W zależności od panującego w kesonie ciśnienia. Czas dekompresji ustalony tam został na 54-60 minut w zależności od wielkości nadciśnienia, a czas kompresji 3+12 minut. …read more

koszt wodociagu

Sunday, July 14th, 2019

Gdy koszt wodociągu zaopatrującego 100 mieszkańców wynosi ok. n tys. zł. , to dla wodociągu zaopatrującego 200 mieszkańców wynosi ok. 1,35 n. …read more

Badania zródel naturalnych

Friday, July 12th, 2019

Dla każdej kategorii obowiązuje opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, tekstowe, tabelaryczne i graficzne. Badania źródeł naturalnych powinny być prowadzone w ciągu kilku lat i w różnych porach roku, aby określić przeciętny stosunek najmniejszego wydatku źródła do wydatku największego. Gdy stosunek ten wynosi od 1 : 2 do 1 : 5 wówczas źródła te zaliczamy do trwałych, gdy wynosi , l : 20 lub więcej – do nietrwałych. Próby wody źródlanej należy pobierać przez długi okres przy różnych wydatkach wody. Szczególnie ważna jest ochrona wody źródlanej przed jej zakażeniem na terenie ujęcia. …read more

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy iloscia mechanizmów ruchu, mozliwoscia pelnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania

Tuesday, July 9th, 2019

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy ilością mechanizmów ruchu, możliwością pełnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania, – wielkością powierzchni niezbędnej do produkcji przy zastosowaniu każdego z rozwiązań, – konieczną liczbą zatrudnionych osób. Niezależnie od wymienionych podstawowych różnic układów form we wszystkich z nich można stosować gorącą mieszankę betonową. Formowanie elementów w formie bateryjnej w systemie W-70. Forma składa się z czterech zasadniczych elementów: – dwóch ścian oporowych, z których jedna jest stała, a druga ruchoma, prowadzonych po torze prostym, – 28 kaset umieszczonych między ścianami oporowymi, – napędu ściany oporowej ruchomej, – zasypnika mieszanki betonowej dostosowanego do podawania mieszanki do kaset w czasie formowania elementów. Każda para zestawu kaset powstaje przez podział przestrzeni między ściankami grzejnymi o grubości 24 cm i •płytą stalową o grubości 2 cm, stanowiąc element wibracyjny przy formowaniu dla tej pary kaset. …read more

Budownictwo i architektura : World Trade Center Iguala / b720 Fermín Vázquez Arquitectos

Saturday, July 6th, 2019

Architekci b720 wygrał konkurs na World Trade Center w Igualada, Hiszpania.
Zespół opowie o istniejącym mieście przemysłowym ze strefą mieszkalną, tworząc nową strefę infrastruktury dla rozwijającego się miasta.
Kompleks składa się z 4 budynków o łącznej powierzchni 53 000 m2, w tym 530 podziemnych miejsc parkingowych.
Ten projekt będzie obejmował biura, powierzchnie handlowe.
Powierzchnia handlowa znajduje się na niższym i pierwszym poziomie pierwszych 3 budynków, jako baza do przestrzeni biurowej nad nią, jak widać na renderingu. …read more

Architektura 21szego wieku : Sky Village in R Dovre / MVRDV

Saturday, July 6th, 2019

Podobne podejście można znaleźć na niedawnej rywalizacji o wieżowiec R.
Dovre wygrany przez MVRDV we współpracy z ADEPT: Wieża o mieszanej wysokości 116 m, zbudowana na podstawie modułu 60 m2 rozmieszczonego wokół centralnego rdzenia budynku.
Interesujące jest podejście strukturalne do tej nowej typologii, jak można zobaczyć na innym renderingu poniżej: wewnętrzny rdzeń – w rzeczywistości 3 rdzenie, aby uzyskać dostęp do różnych segmentów programu – jest wykonany z betonu, z jednostkami owijającymi go wokół stalowa konstrukcja.
Coś interesującego w takich czasach jak ten, że budynek pozwala na różne konfiguracje reagujące na niestabilne rynki, elastyczność uzyskaną przez ponowne wyznaczenie tych 60 jednostek powierzchni.
Niższe poziomy oferują przestrzeń dla sklepów i restauracji, z otaczającym placem publicznym. …read more