Posts Tagged ‘rodzaje oczyszczalni ścieków’

Ciecz tiksotropowa

Monday, September 16th, 2019

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. …read more

Studnie cienkościenne

Sunday, September 15th, 2019

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. …read more

Kesony-dzwony

Sunday, September 15th, 2019

Kesony-dzwony zawiesza się nad miejscem pracy na łańcuchach umocowanych na rusztowaniach stałych lub pływających albo opiera na dźwignikach ustawionych na wznoszonej budowli. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w przypadku kesonów-dzwonów o konstrukcji pływającej. Po wyparciu wody z dzwonu i wyrównaniu podłoża wykonuje się mur fundamentowy wewnątrz komory roboczej. W miarę wykonywania fundamentu dzwon podnosi się do góry na łańcuchach lub dźwignikach. W celu zrównoważenia wyporu wody, jaki powstaje po wypełnieniu dzwonu sprężonym powietrzem, obciąża się go od góry balastem. …read more

Zalety i wady fundamentów kesonowych

Sunday, September 15th, 2019

Głębsze opuszczanie kesonów jest jedynie mozliwe bez przebywania robotników w komorze roboczej. Jest to możliwe przy zastosowaniu zautomatyzowanych zespołów do urabiania i wydobycia gruntu, sterowanych ze strefy normalnego ciśnienia. Sposób ten jednak nie jest jeszcze rozpowszechniony. Kesonowy sposób wykonania fundamentów jest jednym z najbardziej pewnych sposobów fundamentowania, zapewniającym wysoką jakość robót oraz szybkość ich wykonania. Do zalet tego sposobu fundamentowania należy zaliczyć: a. …read more

Choroby kesonowe

Sunday, September 15th, 2019

Choroby kesonowe mają wiele odmian; od najlżejszych niedyspozycji do bardzo poważnych i ciężkich porażeń organizmu. Zależy to od odporności organizmu, wielkości nadciśnienia, czasu przebywania pod sprężonym powietrzem oraz szybkości dekompresji. Dla ochrony więc zdrowia pracujących ogranicza się wielkość nadciśnienia w kesonie oraz czas pracy pod sprężonym powietrzem i ustala gię minimalny czas na wyśluzowanie z kesonu. Według polskich przepisów kesonowych, wielkość ciśnienia w kesonie nie może przekraczać 4 atn, a czas przebywania pod sprężonym powietrzem ograniczony jest do 2+7 godzin na dobę W zależności od panującego w kesonie ciśnienia. Czas dekompresji ustalony tam został na 54-60 minut w zależności od wielkości nadciśnienia, a czas kompresji 3+12 minut. …read more

koszt wodociagu

Monday, September 9th, 2019

Gdy koszt wodociągu zaopatrującego 100 mieszkańców wynosi ok. n tys. zł. , to dla wodociągu zaopatrującego 200 mieszkańców wynosi ok. 1,35 n. …read more

Badania zródel naturalnych

Saturday, September 7th, 2019

Dla każdej kategorii obowiązuje opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, tekstowe, tabelaryczne i graficzne. Badania źródeł naturalnych powinny być prowadzone w ciągu kilku lat i w różnych porach roku, aby określić przeciętny stosunek najmniejszego wydatku źródła do wydatku największego. Gdy stosunek ten wynosi od 1 : 2 do 1 : 5 wówczas źródła te zaliczamy do trwałych, gdy wynosi , l : 20 lub więcej – do nietrwałych. Próby wody źródlanej należy pobierać przez długi okres przy różnych wydatkach wody. Szczególnie ważna jest ochrona wody źródlanej przed jej zakażeniem na terenie ujęcia. …read more

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy iloscia mechanizmów ruchu, mozliwoscia pelnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania

Wednesday, September 4th, 2019

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy ilością mechanizmów ruchu, możliwością pełnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania, – wielkością powierzchni niezbędnej do produkcji przy zastosowaniu każdego z rozwiązań, – konieczną liczbą zatrudnionych osób. Niezależnie od wymienionych podstawowych różnic układów form we wszystkich z nich można stosować gorącą mieszankę betonową. Formowanie elementów w formie bateryjnej w systemie W-70. Forma składa się z czterech zasadniczych elementów: – dwóch ścian oporowych, z których jedna jest stała, a druga ruchoma, prowadzonych po torze prostym, – 28 kaset umieszczonych między ścianami oporowymi, – napędu ściany oporowej ruchomej, – zasypnika mieszanki betonowej dostosowanego do podawania mieszanki do kaset w czasie formowania elementów. Każda para zestawu kaset powstaje przez podział przestrzeni między ściankami grzejnymi o grubości 24 cm i •płytą stalową o grubości 2 cm, stanowiąc element wibracyjny przy formowaniu dla tej pary kaset. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Biuro Turystyki w Arteixo / Alejandro García y Arquitectos

Sunday, September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości Alejandro García y Arquitectos Architekci: Alejandro García y Arquitectos Lokalizacja: A Coru.
A, Hiszpania Zespół projektowy: Alejandro García Rodríguez Rok budowy: 2012 Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Alejandro García y Arquitectos + 19 Konstruktor: Teconstrur Klient: Ayuntamiento de Arteixo Interwencja próbuje zreformować istniejące miejsce, które w chwili obecnej było przystankiem autobusowym i już go nie wykorzystano; przekształcić go w Biuro Turystyki.
Od samego początku mieliśmy jasne, że przy projekcie powinniśmy stworzyć ikonę w Arteixo, która była biegunem przyciągania turysty.
Dzięki Alejandro García y Arquitectos Inne miasta, takie jak Santiago de Compostela, nie potrzebują ikony atrakcji, ale Arteixo jest mało znajomym (jego plaże, krajobrazy, szlaki, architektura, handel nie są znane), to jest to, że od samego początku szukaliśmy rozwiązania, które było magnesem przyciągającym turystów; Turysta, który jedzie w kierunku Finisterre lub wybrzeża śmierci, robił wysokie miejsce na drodze przez osobliwy budynek, później personel, który przekazuje informacje, byłby kierownikiem, którego turista pozostawał w Arteixo, by konsumować i wiedzieć z innego punktu widzenia strefy.
Dzięki uprzejmości Alejandro García y Arquitectos Ustalenie innego było przedmiotem ekonomicznym, konieczne było uzyskanie czegoś w liczbie pojedynczej z niewielkimi pieniędzmi. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Al Bahar Towers Responsive Facade / Aedas

Sunday, September 1st, 2019

Aedas Szybki rzut oka na nadchodzącą pogodę w Abu Zabi ukaże tydzień intensywnych promieni słonecznych, a temperatura stale przekracza 100 stopni Fahrenheita, przy 0% szansie na deszcz.
W tak ekstremalnych warunkach pogodowych nawet architekci wymieniający ekologiczne wzornictwo jako swój najwyższy priorytet walczą z trudną bitwą.
Nieważne, że piasek może zagrozić strukturalnej integralności budynku, intensywne ciepło i blask mogą sprawić, że wygodne środowisko wewnętrzne stanie się względnie niemożliwe, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązane.
W przypadku najnowszej pary wież Abu Dhabi, architekci Aedas zaprojektowali elastyczną elewację, która przyjmuje kulturowe wskazówki od mashrabiya , tradycyjnego islamskiego urządzenia do cieniowania kratowego.
Więcej o wieżach. …read more