Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Zawartosc zelaza w wodzie

Thursday, July 28th, 2016

Woda żelazista wpływa ujemnie na smak potraw, a użyta do prania wywołuje trudne do usunięcia żółte zabarwienie bielizny. Woda żelazista nie może być w ogóle stosowana w przemyśle spożywczym, np. w browarach, mleczarniach, bowiem obniża jakość uzyskanych produktów. Nadmiar żelaza w wodzie używanej do pojenia zwierząt wywołuje kolkę u koni i obniża mleczność krów. Zawartość żelaza w wodzie ponad 1mg/I jest szkodliwa dla ryb; w glebie zaś zawartość wynosząca ponad 0,5010 jest trująca dla roślin. W wodzie żelazistej, następuje rozwój bakterii gromadzących żelazo: Leptothrix, Chlamydothrix itp. Bakterie te asymilują z wody dwuwęglan żelaza i czerpią tlen ,oraz energię potrzebną do asymilowania węgla, zamieniają Fe (HC03h na związki żelazowe, a następnie odkładają wodorotlenek żelaza w swym płaszczu. [hasła pokrewne: baseny ogrodowe, altany ogrodowe, pompa próżniowa ]

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy iloscia mechanizmów ruchu, mozliwoscia pelnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania

Friday, July 22nd, 2016

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy ilością mechanizmów ruchu, możliwością pełnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania, – wielkością powierzchni niezbędnej do produkcji przy zastosowaniu każdego z rozwiązań, – konieczną liczbą zatrudnionych osób. Niezależnie od wymienionych podstawowych różnic układów form we wszystkich z nich można stosować gorącą mieszankę betonową. Formowanie elementów w formie bateryjnej w systemie W-70. Forma składa się z czterech zasadniczych elementów: – dwóch ścian oporowych, z których jedna jest stała, a druga ruchoma, prowadzonych po torze prostym, – 28 kaset umieszczonych między ścianami oporowymi, – napędu ściany oporowej ruchomej, – zasypnika mieszanki betonowej dostosowanego do podawania mieszanki do kaset w czasie formowania elementów. Każda para zestawu kaset powstaje przez podział przestrzeni między ściankami grzejnymi o grubości 24 cm i •płytą stalową o grubości 2 cm, stanowiąc element wibracyjny przy formowaniu dla tej pary kaset. W tym celu do każdej z tych płyt (14 szt.) zamocowane są na ich pionowych obrzeżach wystających poza gabaryty kaset po dwa wibratory przyczepne, łącznie 4 szt. na każdej płycie. Wszystkie sąsiadujące ze sobą przegrody grzejne i wibracyjne połączone są rozłącznie ta pomocą odchylanych złączy śrubowych. W podobny sposób wykonane są połączenia ze ścianami oporowymi. Spinanie i rozpinanie kaset odbywa się zawsze przy nacisku siłowników hydraulicznych. [podobne: deska tarasowa, altany ogrodowe, pompa próżniowa ]