Posts Tagged ‘panele szklane’

Przeprowadzone doswiadczenia wykazaly, ze najlepsze efekty uzyskuje sie rozmieszczajac wibratory na poziomych belkach laczacych i synchronizujacych ich drgania

Wednesday, July 20th, 2016

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że najlepsze efekty uzyskuje się rozmieszczając wibratory na poziomych belkach łączących i synchronizujących ich drgania. Sposób formowania elementów płytowych za pośrednictwem wprowadzenia w drgania całej formy został zastosowany również w zakładzie produkcji elementów prefabrykowanych w Bukareszcie. Widok formy bateryjnej zainstalowanej w zakładzie prefabrykacji w Bukareszcie dostosowanej do objętościowego zagęszczania mieszanki betonowej odbywa się w sposób analogiczny jak przy formowaniu z zastosoowaniem wibrowania objętościowego w formach płaskich. W miarę napełniania formy mieszanką betonową jest ona poddawana wibracji za pośrednictwem wibratorów zamocowanych do formy. Zasadniczą cechą tego sposobu formowania jest właściwa amortyzacja formy oraz synchronizacja drgań wibratorów. Formowanie elementów przy zastosowaniu wibrowania dennego. Badania nad tym sposobem zagęszczania mieszanki betonowej w kas etach prowadzone były w ZSRR. Mieszanka betonowa poddawana jest wibracji od spodu za pomocą tłoków. Dwa lub trzy tłoki znajdujące się między przegrodami są wprawiane w drgania za pomocą odpowiednio dobranych wibratorów. Drgania z tłoków przenoszą się bezpośrednio na mieszankę betonową. Pewne zaburzenia w formowaniu stwarza tarcie mieszanki betonowej o płaszczyznę przegród. Przeprowadzone w kraju badania związane z uruchomieniem formy o kołowym ruchu kaset wykazały, że stopień zagęszczania mieszanki betonowej zależy od wysokości elementu. W górnych częściach kasety, ze względu na zanik drgań, stopień zagęszczania mieszanki betonowej jest stosunkowo niewielki. [przypisy: panele szklane, ogrodzenia betonowe, Deska Podłogowa ]

Rozklad amplitud drgan scianek rozdzielczych jest rózny i wykazuje znaczne rozbieznosci

Sunday, July 17th, 2016

Rozkład amplitud drgań ścianek rozdzielczych jest różny i wykazuje znaczne rozbieżności. Drgania o najmniejszej amplitudzie występują w sąsiedztwie miejsc zamocowania przegród elementami łączącymi, tj. w sąsiedztwie boków formujących, wkładek stabilizujących itp. Istnieją rozwiązania z zamocowaniem wibratorów na dwóch sąsiednich przegrodach formy. W ten sposób każdy wibrator obsługuje dwie sąsiednie przegrody wibrujące i zapewnia wibrację z amplitudą 0,1-0,4 mm, przy częstotliwości 2800 min-l, co zapewnia właściwe zagęszczanie mieszanki o konsystencji 8 cm stożka opadowego. Przy zastosowaniu tej konstrukcji należy demontować wibratory przy każdorazowym rozformowaniu i powtórnie je mocować na złożonej formie. Aktualne rozwiązania przewidują stałe umieszczanie wibratorów na oddzielnych ściankach rozdzielczych, w odległości 650 mm od osi boków formujących. Do mocowania wibratorów stosować należy sztywne wsporniki stalowe, gdyż w p rzeciwnym przypadku występuje ich zginanie i rozgrzewanie się, przez co nagrzewają się również wibratory. Mieszanka betonowa użyta do produkcji może być mniej plastyczna, np. o konsystencji +8 cni stożka opadowego. Przykładowo, w ZSRR przy stosowaniu czterech wibratorów S-414 przymocowanych do przegrody rozdzielczej uzyskuje się drgania o amplitudzie ok. 0,6 mm i częstotliwości 2800 min-l. Przykładem rozwiązania urządzenia, w którym zastosowano wiotkie przegrody rozdzielcze do zagęszczania mieszanki betonowej, są formy zainstalowane w zakładzie DSK-2 w Sofii. [więcej w: przydomowa oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia betonowe, panele szklane ]