Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Boczne przestrzenie kaset pomiedzy przegrodami grzejnymi i wibracyjnymi zamkniete sa pionowymi bokami ksztaltujacymi obrzeza pionowe elementów

Thursday, July 28th, 2016

Boczne przestrzenie kaset pomiędzy przegrodami grzejnymi i wibracyjnymi zamknięte są pionowymi bokami kształtującymi obrzeża pionowe elementów. Zamocowane są one w sposób powodujący odsuwanie się tych boków na zewnątrz w trakcie podnoszenia do góry elementów z kasety. Pozwala to na wyjmowanie gotowych elementów bez potrzeby uchylania boków. Pozioma dolna przestrzeń kasety jest zamknięta stałym elementem zamocowanym do przegrody grzejnej. Każda przegroda jest wyposażona w dwa koła jezdne do przesuwania ich po torze. Każda przegroda grzejna jest połączona na stałe z siecią doprowadzenia pary i odprowadzania kondensatu i wyposażona w odpowiednie instalacje grzejne. Ruchoma ściana spełnia dwa zasadnicze zadania przesuwanie kaset w czasie manewrowania ich zestawem oraz ściskanie wszystkich kaset i wywieranie nacisku przez ścianę oporową ruchomą na kasety. Wielkość nacisku zapewnia pokonanie sił rozpierających przegrody w czasie wibrowania mieszanki betonowej w jednej parze kaset. Powyższe zadania spełnia pięć siłowników hydraulicznych o sile po 12,5 T każdy. Do manewrowania przegrodami używany jest jeden siłownik, a do pełnego nacisku wszystkie, co daje nacisk 62,5 T. Ruchoma ściana oporowa i poszczególne przegrody poruszają się po torze. Skok ruchu tej ściany 0,1,3 m jest zabezpieczony przez odpowiedni wysuw siłowników hydraulicznych. [podobne: ogrody zimowe, panele ogrodzeniowe, Deska Podłogowa ]

Projektujac zbrojenie, nalezy uwzglednic w tym przypadku jego udzial w procesie zageszczania mieszanki.

Monday, July 18th, 2016

Projektując zbrojenie, należy uwzględnić w tym przypadku jego udział w procesie zagęszczania mieszanki. Połączenia prętów szkieletu muszą być spawane. Szkielet powinien mieć pionowe pręty stężające średnicy minimum 8 mm w maksymalnych odstępach 60 cm. Pręty te przekazują drgania na niżej położone części zbrojenia. Przy wibrowaniu za pośrednictwem szkieletu zbrojenia występują dwa rodzaje drgań: drgania poziome tłumione szybko w miarę napełniania komory formy i pionowe, przekazywane przez pręty stężające, odznaczające się jednakową amplitudą wzdłuż całej wysokości szkieletu. Promień działania wibracji jest niewielki, w zasięgu kilku centymetrów. Mieszanka betonowa wibrowana za pośrednictwem drgań szkieletu powinna mieć konsystencję ciekłą. Według badań radzieckich, najlepsze efekty osiąga się stosując mieszankę cementowo piaskową o opadzie stożka minimum 15 cm. Opisany sposób zagęszczania jest bardzo pracochłonny, co ut rudnia produkcję i wydłuża cykl wykonywania elementów, a konieczność stosowania mieszanki o konsystencji ciekłej zwiększa ilość zużycia cementu. Formowanie elementów przy zastosowaniu wibrowania przez wiotkie przegrody rozdzielcze. System zmechanizowanych form bateryjnych przewiduje wibrowanie mieszanki betonowej za pośrednictwem wiotkich ścianek rozdzielczych grubości do 24 mm, zaopatrzonych w wibratory umieszczone na specjalnych wspornikowych występach płyt. Duża powierzchnia takich ścianek umożliwia im wykonywanie drgań i przekazywanie ich mieszance betonowej. Kierunek drgań wzbudzanych przez wibrator musi być prostopadły do płaszczyzny przegrody. Drgania od wibratorów rozchodzą się w płycie w postaci fali poprzecznej. [przypisy: panele ogrodzeniowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, Deska Podłogowa ]