Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Twardosc wody

Wednesday, July 27th, 2016

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia i magnezu tworzą z mydłem trudno rozpuszczalne związki kwaśno-tłuszczowe wapnia i magnezu, które podczas mycia zatykają pory w skórze. bądź też osadzają się na włóknach materiałów poddanych praniu. Na 1 m wody i lOn zużywa się bezużytecznie od 130 do 1700 g mydła, zależnie od gatunku. Z tego względu fabryki włókiennicze, pralnie, hotele. szpitale, zakłady kąpielowe itp. powinny stosować wodę miękką lub zmiękczoną. Twardość wody można w przybliżeniu oznaczyć za pomocą-dodawania 1/28 n roztworu mydła (palmitynianu potasu w 56010, alkoholu etylowym 28-krotnie rozcieńczonym, w stosunku do roztworu normalnego). Ilość kropli roztworu wywołującego pianę dodana do 2,6 cm wody określa twardość ogólną w on. 1) Jest to metoda przybliżona i drobne różnice w zależności od wielkości kropli (zależne z kolei m. in. od temperatury) nie odgrywają roli. [więcej w: przydomowa oczyszczalnia ścieków, altana do ogrodu, Ogrzewanie podłogowe ]

koszt wodociagu

Friday, July 15th, 2016

Gdy koszt wodociągu zaopatrującego 100 mieszkańców wynosi ok. n tys. zł. , to dla wodociągu zaopatrującego 200 mieszkańców wynosi ok. 1,35 n. dla wodociągu zaopatrującego 500 mieszkańców wynosi ok. 2 n tys. zł. , koszt wodociągu grupowego dla ok. 6000 mieszkańców wynosi 15. ,-22 n tys. zł. – zależnie od miejscowych warunków. Wysokość przytoczonych powyżej kosztów jest orientacyjna i dotyczy budowy wodociągu dla różnej liczby mieszkańców w tych samych warunkach. W Polsce w 1960 r. było 10 wodociągów grupowych obsługujących 37 wsi. Już w ciągu następnych kilku lat ilość tych wodociągów podwoiła się (m. in. w wojew. krakowskim). Wodociągi grupowe są- bardzo rozpowszechnione w Czechosłowacji i Niemczech zaopatrując w wodę setki osiedli wiejskich. [więcej w: Ogrzewanie podłogowe, deska tarasowa, panele ogrodzeniowe ]