Posts Tagged ‘oczyszczalnia przydomowa’

W rurach tworza sie brazowo zabarwione osady

Friday, July 29th, 2016

W rurach tworzą się brązowo zabarwione osady, zmniejszające stopniowo przekrój i ich zdolność przepływową . Przekrój rur zmniejsza się przeciętnie ,o l()/o rocznie. Poza tym bakterie żelaziste działają niszcząco na rury; pod osiedlonymi w rurach koloniami bakterii powstają punkty anodowe, w których żelazo. ulega rozpuszczeniu. Rura wskutek korozji (zjawisko elektrochemiczne) może być przeżarta w tych miejscach w ciągu kilku miesięcy. W związku z przytoczonymi wyżej ujemnymi wpływami związków żelaza wodę zawierającą 0,3 mg/l lub więcej należy odżelaziać. Zawartość manganu powyżej 0,1 mg/I działa szkodliwie a w przypadku kontaktu z powietrzem mangan wytrąca się w postaci czarnego osadu. Woda używana w bielarniach, browarach, drożdżowniach, przemyśle barwniczym, papierniach, wytwórniach błon fotograficznych oraz krochmalniach. Bakterie manganowe, podobnie jak bakterie żelaziste, przez tworzenie czarnych osadów w przewodach zmniejszają przekroje przewodów. [przypisy: altany ogrodowe, ławki ogrodowe, oczyszczalnia przydomowa ]

Arsen wystepuje niekiedy w wodach gruntowych

Thursday, July 28th, 2016

Arsen występuje niekiedy w wodach gruntowych, np. w okolicach Kudowy i Złotego Stoku na Śląsku. Graniczna zawartość As powinna wynosić poniżej 0,1 mglI. Wskutek długotrwałego korzystania w Złotym Stoku z wody zawierającej powyżej 0,2 mg As w litrze wystąpiły w ubiegłych dziesiątkach lat powszechne zatrucia. Związki radioaktywne występują prawie we wszystkich wodach gruntowych, w Gdańsku w ilości odpowiadającej 29 10-9 g Ra/l . Siarkowodór czyni wodę niezdatną do picia z uwagi na wstrętny zapach zgniłych jaj i własności trujące. Występuje w wodach zanieczyszczonych substancjami organicznymi, przy procesach gnilnych substancji białkowych: Często obecny jest również w żelazistych wodach gruntowych, w wodach pochodzących z dużych głębokości i wykazujących znaczną zawartość żelaza. , poza tym w wodzie wielu jezior i stawów, gdzie zawartość H2S wzrasta z głębokością. Przy zawartości H2S w ilości 1 mg/l giną pstrągi, karpie; liny są bardziej wytrzymałe. [podobne: deska elewacyjna, oczyszczalnia przydomowa, ogrodzenia betonowe ]