Posts Tagged ‘nomi tczew’

Szczegóły konstrukcyjne

Saturday, December 22nd, 2018

Rury stropowe. W stropie kesonowym osadza się rury stropowe do przymocowania rur szybowych. Rury stropowe mają kształt lub ściętego stożka; te ostatnie stosuje się zazwyczaj w szybach materiałowych w celu łatwiejszego wprowadzenia kubła z urobkiem do otworu szybu. Górny kołnierz służący do umocowania rury szybowej umieszcza się wewnątrz rury stropowej, aby mieć dostęp do niego od środka przy zdejmowaniu rur szybowych po ukończeniu zagłębiania kesonu. Średnica rur stropowych wynosi zazwyczaj ok. …read more

Doświadczenia z pogrążaniem pali, ścianek szczelnych i rur

Friday, December 21st, 2018

Doświadczenia z pogrążaniem pali, ścianek szczelnych i rur prowadzone były przez kilka instytutów naukowych (np. w ZSRR jeszcze przed 1939 r.). Napotykano różne trudności praktyczne, które udawało się stopniowo przezwyciężać. Sposób wykonywania fundamentów na studniach pogrążanych wibrowaniem rozpowszechnił się w ZSRR, szczególnie w budownictwie morskim i mostowym. Również w Chińskiej Republice Ludowej wykonano szereg dużych robót fundamentowych mostowych na dużych rzekach stosując metodę wibracyjnego pogrążania rur o dużej średnicy. …read more

Miejscowe zuzycie posadzki.

Friday, December 21st, 2018

Doskonałym sposobem utrwalania politury jest stosowanie fluatów. Działanie ich polega na tym, że wsiąkając w pory lastryka nasycają one powierzchnię posadzki krzemionką i utrwalają w ten sposób jej materiał 1). Fluatowanie przeprowadza się przez dwukrotne powlekanie fluatem cynku lub magnezu, po szpachlowaniu i zatarciu porów. Zasklepienie porów i wypełnienie ich krzemionką z fluatów zabezpiecza znacznie powierzchnię podłóg lastrykowych przeciw ścieraniu i utrwala lśniący połysk posadzki. Na zakończenie wymienimy kilka wad posadzek lastrykowych pochodzących głównie z niewłaściwego szlifowania lub użycia niewłaściwych materiałów oraz podamy sposoby usunięcia tych wad. …read more

Plytki posadzkowe lastrykowe

Friday, December 21st, 2018

Prasowanie płytek na stolach obrotowych odbywa się w ten sposób, że stół obraca się skokami po ćwierć obrotu (jeżeli są 4 otwory robocze w stołach) z tym, że podobnie jak poprzednio przy pierwszym otworze następuje włożenie podkładki, na drugim napełnienie formy obiema masami, na trzecim sprasowanie płytki, a na czwartym wyjęcie jej ze stołu przez wyciśnięcie wraz z podkładką do góry. Płytki posadzkowe lastrykowe o większych wymiarach (30 X 30 cm i więcej) można zagęszczać przez wibrowanie na stołach wibracyjnych. Swieże płytki z prasy przenosi się na stojące obok wózki z półkami w ten sposób, że świeżą płytkę ustawia się wraz z podkładką pionowo, dostawia do wolnej strony przenoszonej płytki płytkę z blachy stalowej grubo 2 mm i ujętą w ten sposób z obu stron świeżą płytkę przenosi się na wózek, a następnie odejmuje ostrożnie podkładkę i blachę. Twardnienie płytek odbywa się najczęściej w komorach betonowych, w parze o niskim ciśnieniu, w komorach nie ogrzewanych zaopatrzonych na stropie w rozpylacze wody lub w kąpieli wodnej. Stały dopływ wilgoci do twardniejących świeżych płyt powinien trwać co najmniej dwa tygodnie. …read more