Posts Tagged ‘ławki ogrodowe’

W rurach tworza sie brazowo zabarwione osady

Friday, July 29th, 2016

W rurach tworzą się brązowo zabarwione osady, zmniejszające stopniowo przekrój i ich zdolność przepływową . Przekrój rur zmniejsza się przeciętnie ,o l()/o rocznie. Poza tym bakterie żelaziste działają niszcząco na rury; pod osiedlonymi w rurach koloniami bakterii powstają punkty anodowe, w których żelazo. ulega rozpuszczeniu. Rura wskutek korozji (zjawisko elektrochemiczne) może być przeżarta w tych miejscach w ciągu kilku miesięcy. W związku z przytoczonymi wyżej ujemnymi wpływami związków żelaza wodę zawierającą 0,3 mg/l lub więcej należy odżelaziać. Zawartość manganu powyżej 0,1 mg/I działa szkodliwie a w przypadku kontaktu z powietrzem mangan wytrąca się w postaci czarnego osadu. Woda używana w bielarniach, browarach, drożdżowniach, przemyśle barwniczym, papierniach, wytwórniach błon fotograficznych oraz krochmalniach. Bakterie manganowe, podobnie jak bakterie żelaziste, przez tworzenie czarnych osadów w przewodach zmniejszają przekroje przewodów. [przypisy: altany ogrodowe, ławki ogrodowe, oczyszczalnia przydomowa ]

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIAGOW

Thursday, July 21st, 2016

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIĄGOW W zależności od zasięgu zaopatrywania w wodę rozróżniamy cztery rodzaje wodociągów: lokalne, osiedlowe, grupowe i centralne. Zależnie od pionowego ukształtowania terenu budowane są wodociągi jedno-, dwu- lub wielostrefowe. Wodociągi lokalne zaopatrują jeden lub kilka domów bądź też jedno gospodarstwo, wodociągi osiedlowe bądź miejskie – osiedle lub miasto, wodociągi grupowe – grupę osiedli wiejskich lub miasteczek, centralne – miasto i wsie sąsiednie. Poza tym – zależnie od sposobu zasilania sieci – budowane są wodociągi: grawitacyjne i pompowe. Koszty jednostkowe wodociągu wiejskiego dla osiedla liczącego kilkaset mieszkańców są zwykle bardzo duże. Często na jednego mieszkańca dziesięciokrotnie wyższe niż koszt budowy wodociągu dla miasta liczącego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Niekiedy budowa wodociągu dla małego osiedla, w przypadku oddalonego ujęcia wody i dużej wysokości tłoczenia, jest wykluczona ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty, Jeżeli jednak wodociąg zaopatruje całą grupę osiedli, wówczas koszt jednostkowy wodociągu grupowego nie jest wygórowany. [więcej w: przydomowa oczyszczalnia ścieków, Bloczki betonowe, ławki ogrodowe ]