Posts Tagged ‘hologram els’

Obudowa studni

Tuesday, September 17th, 2019

Obudowa studni nie jest przygotowana do przenoszenia takich obciążeń miejscowych; należy więc stosować wewnątrz studni odpowiednie rozparcie, a cięgna konstruować tak, aby docisk nie uszkodził obudowy. Orientacyjny schemat robót ratowniczych w celu przezwyciężenia awarii wielkiej studni. Studnia, o ciężarze ok. 19 tys. T, położyła się na boku i pogrążyła w wodzie, W celu wyprostowania założono tymczasowe dna pod skrajny rząd komór i wypełniono komory balastem gruntowym. …read more

Zastosowania metody kesonowej przy awariach i trudnościach opuszczania studni

Tuesday, September 17th, 2019

Jeśli się przyjmuje, że korek miałby równoważyć swoim ciężarem parcie wody, to grubość korka musiałaby wynosić ok. 0,5 H, gdzie H — wysokość słupa wody nad nożem. To znaczy; że korek miałby wysokość prawie polowy zagłębienia studni pod wodą. Trzeba pamiętać o tym, że beton tężeje pod wodą powoli — chyba że wykorzysta się możliwość podgrzania wody nad korkiem. Wtedy wiązanie i twardnienie betonu skraca się znacznie i można wcześniej przystąpić do odpompowania wody znad korka. …read more

Szyby metra warszawskiego

Tuesday, September 17th, 2019

W czasie robót przygotowawczych do budowy metra w Warszawie prowadzonych w latach 1951+1953 wykonano 17 szybów o różnych głębokościach: 3 szyby ponad 57 m (maks. 66 m), 13 szybów o głębokościach ok. 40 m i 1 szyb o głębokości 12 m. Na ogólną liczbę wykonanych 757 m metodą studni opuszczanej wykonano 176 m w 10 szybach. Tylko jeden szyb—studnia opuszczana przekroczył 20 m głębokości, a mianowicie wykonano studnię o zagłębieniu 38 m. …read more

Dodatki obciążające

Monday, September 16th, 2019

Aby uzyskać zawiesinę cięższą, daje się dodatki obciążające jak baryt. Zródla węgierskie podają np. taki skład ciężkiej zawiesiny (1,4 G/cm3): 120 kg bentonitu, 500 kg iłu — rozdrobnionego, go kg barytu, 120 kg wody. Zawiesinę iłową charakteryzuje się podając następujące właściwości: ciężar objętościowy, lepkość, stabilność, sedymentację, filtrację (zdolność oddawania wody). Przy produkcji zawiesiny stosuje się środki chemiczne — np. …read more

Pogrążanie studni

Monday, September 16th, 2019

Do pogrążania studni o średnicach 1,0+2,0 m potrzebna jest siła wzbudzająca 50+100 T i moc silnika 120+160 kW. Dla studni o średnicach 2,0+3,0 m wartości te wynoszą odpowiednio 100+200 T i 160+250 kW. W gruntach piaszczystych należy stosować wibratory o liczbie drgań 600+800/min. Natomiast w gruntach gliniastych liczba ta powinna być mniejsza i wynosić 300+450/min. Przy zmiennych warunkach gruntowych należałoby dysponować różnymi wibratorami, przy czym trudno jest jednak przewidzieć wynik ich stosowania w konkretnych warunkach dla konkretnych elementów pogrążonych w grunt. …read more

Kesony stalowe

Saturday, September 14th, 2019

W zależności od obciążenia przekazywanego przez keson oraz warunków gruntowych stosuje się klinowe lub ścięte krawędzie ścian, klinowe krawędzie są wygodniejsze dla urabiania gruntu, lecz wywołują dużą składową odporu gruntu, dlatego stosuje się je przy lżejszych kesonach. Przez zmniejszenie kąta pochylenia krawędzi do poziomu zmniejsza sie wartość składowej poziomej odporu działającego na ściany. Przy nadaniu krawędziom pochylenia mniejszego od kąta tarcia a niweczy się zupełnie działanie rozporu i reakcja ma kierunek pionowy. Przy kesonach ciężkich krawędzie ścian ścina się wytwarzając półkę, na której opiera,się keson, szerokość półki wynosi zazwyczaj 20+30 cm, a niekiedy przy cięższych kesonach i słabym gruncie dochodzi do 50 cm i więcej. W praktyce kesonowej najczęściej wykonuje się ściany o krawędziach ściętych. …read more

Kesony pełne

Saturday, September 14th, 2019

Konstrukcja kesonów pełnych składa się z masywnych ścian i stropu o znacznych grubościach. Ściany kesonu mają przekrój poszerzający się ku górze. Zamocowane są one w stropie tworząc z nim skrzynię otwartą dołem. Grubość ich u góry równa jest zazwyczaj grubości stropu. Grubość stropu wynosi zwykle 1/4 : 1/7 szerokości kesonu. …read more

Wanny, zmywaki, miski

Wednesday, September 11th, 2019

Wanny lastrykowe nie są wprawdzie artykułem mogącym bez zastrzeżeń konkurować z podobnymi wyrobami z cynku, emalii lub tworzyw sztucznych, jednakże w przypadku wykonania ich w miejscu użytkowania mogą w zupełności zastąpić nawet luksusowe wanny marmurowe, mające bardzo efektowny wygląd zewnętrzny. Stosuje się je także do kąpieli mineralnych. Wadą ich jest znaczny ciężar i niezdatność z tego względu do dalszego transportu. Zmywak lastrykowy. Wykonanie zmywaków jest łatwe i nie różni się od wyrobu płyt lub innych przedmiotów lastrykowych. …read more

Zbrojenie elementów okiennych wymaga szczególnej starannosci.

Wednesday, September 11th, 2019

Do tego celu służą maszyny do automatycznego prostowania i cięcia prętów stalowych, z dokładnością co najmniej 0,5 mm. Dokładność miary odcinków krótkich (np. strzemion) dochodzi do 0,1 mm. Pręty nośne i strzemiona ze względu na brak miejsca stosuje się bez haków. Punkty skrzyżowania prętów głównych i strzemion utrwala się przez spawanie punktowe. …read more

OGÓLNE NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Sunday, September 8th, 2019

OGÓLNE NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY 2.
Zapotrzebowanie wody w osiedlach wiejskich Woda w gospodarstwie wiejskim używana jest do picia, przyrządzania potraw, mycia naczyń i podłóg, do mycia i kąpieli, do prania, celów komunalnych: w szkołach, żłobkach, świetlicach itp. dla ambulatoriów lekarskich i weterynaryjnych, do pojenia i mycia zwierząt, przyrządzania dla nich karmy oraz utrzymania w czystości pomieszczeń (obór, chlewów itp. ), dla maszyn, rzemiosła i przemysłu wiejskiego, do celów nawodniania roślin oraz do gaszenia pożarów. W Europie zachodniej coraz bardziej upowszechnia się wykorzystanie wody wodociągowej do nawodniania warzyw, kwiatów, zieleńców oraz drzew i krzewów owocowych za pomocą małych urządzeń deszczownianych. W okresie wiosennych przymrozków chętnie jest stosowane nocne deszczowanie drobnokropliste, zapobiegające szkodliwym wpływom mrozu. …read more