Posts Tagged ‘deska tarasowa’

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy iloscia mechanizmów ruchu, mozliwoscia pelnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania

Friday, July 22nd, 2016

sposobem doprowadzenia czynnika grzejnego do przegród grzewczych formy ilością mechanizmów ruchu, możliwością pełnej mechanizacji i zastosowania zdalnego sterowania, – wielkością powierzchni niezbędnej do produkcji przy zastosowaniu każdego z rozwiązań, – konieczną liczbą zatrudnionych osób. Niezależnie od wymienionych podstawowych różnic układów form we wszystkich z nich można stosować gorącą mieszankę betonową. Formowanie elementów w formie bateryjnej w systemie W-70. Forma składa się z czterech zasadniczych elementów: – dwóch ścian oporowych, z których jedna jest stała, a druga ruchoma, prowadzonych po torze prostym, – 28 kaset umieszczonych między ścianami oporowymi, – napędu ściany oporowej ruchomej, – zasypnika mieszanki betonowej dostosowanego do podawania mieszanki do kaset w czasie formowania elementów. Każda para zestawu kaset powstaje przez podział przestrzeni między ściankami grzejnymi o grubości 24 cm i •płytą stalową o grubości 2 cm, stanowiąc element wibracyjny przy formowaniu dla tej pary kaset. W tym celu do każdej z tych płyt (14 szt.) zamocowane są na ich pionowych obrzeżach wystających poza gabaryty kaset po dwa wibratory przyczepne, łącznie 4 szt. na każdej płycie. Wszystkie sąsiadujące ze sobą przegrody grzejne i wibracyjne połączone są rozłącznie ta pomocą odchylanych złączy śrubowych. W podobny sposób wykonane są połączenia ze ścianami oporowymi. Spinanie i rozpinanie kaset odbywa się zawsze przy nacisku siłowników hydraulicznych. [podobne: deska tarasowa, altany ogrodowe, pompa próżniowa ]

Badania zródel naturalnych

Wednesday, July 20th, 2016

Dla każdej kategorii obowiązuje opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, tekstowe, tabelaryczne i graficzne. Badania źródeł naturalnych powinny być prowadzone w ciągu kilku lat i w różnych porach roku, aby określić przeciętny stosunek najmniejszego wydatku źródła do wydatku największego. Gdy stosunek ten wynosi od 1 : 2 do 1 : 5 wówczas źródła te zaliczamy do trwałych, gdy wynosi , l : 20 lub więcej – do nietrwałych. Próby wody źródlanej należy pobierać przez długi okres przy różnych wydatkach wody. Szczególnie ważna jest ochrona wody źródlanej przed jej zakażeniem na terenie ujęcia. Należy zbadać możliwe miejsca zakażeń wody na tym terenie w celu przeciwdziałania zakażeniom. [więcej w: deska tarasowa, ogrodzenia betonowe, pompa próżniowa ]