Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Nowoczesna architektura : 8 Irytujące rzeczy Robią to wszyscy architekci

Thursday, May 3rd, 2018

Wynika to z faktu, że studia i praktyka architektury są obarczone wieloma problemami.
Szkoła architektury to bestia, jeśli nie cały zawód, a to w istocie odradza psychikę swoich studentów, jednocześnie je łamiąc i budując, przywitaj się z nierozwiązanymi problemami! Podczas gdy ten proces wytwarza inteligentnych intelektualistów z głębokim zrozumieniem architektury Jest to miejsce w społeczeństwie, które może również przekształcić architektów w pretensjonalnych snobów.
Młodzi architekci niezmiennie kończą studia z wyraźnym spojrzeniem na życie.
Połącz to z pracą w dużej mierze niewdzięczną, a architekci szybko odkrywają, że mogą odnosić się tylko do innych architektów.
Rzadko spotykani przyjaciele, którzy odważnie stoją przez architekta przez grubą i szczupłą osobę, zasługują na mocne klepnięcie po plecach, ponieważ architekci, pomimo niezliczonych uroków, wykazują kilka niezwykle irytujących cech. …read more

Budownictwo i architektura : Ta fundacja Street Art przekształca miejski krajobraz Indii przy wsparciu rządu

Thursday, May 3rd, 2018

Ostatnie prace organizacji w indyjskich metropoliach Delhi, Bombaju, Hyderabadu i Bangaluru spowodowały popularną rekultywację miast.
przestrzenie obywatelskie i jednoczesna transformacja ich tkanki miejskiej.
Przede wszystkim pracują w dzielnicach mieszkalnych – są one reklamowane wraz z utworzeniem pierwszej w kraju publicznej dzielnicy sztuki w Lodhi Colony w Delhi – fundacja współpracowała również z korporacjami metra, by ożywić przestrzenie tranzytowe.
Eksperymenty St + Art India są ewidentnie zakorzenione w aktywizmie społecznym i projektowaniu urbanistycznym, ale stanowią znaczący moment w historycznym harmonogramie stosowania street artu w miastach: inicjatywa obejmuje to, co uważa się za pierwszą z nich.
- silne zaangażowanie artystów ulicznych i rządu. …read more

Ciecz tiksotropowa

Saturday, February 24th, 2018

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. …read more

Studnie cienkościenne

Friday, February 23rd, 2018

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. …read more