Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

STUDIA PROJEKTOWE

Thursday, July 28th, 2016

STUDIA PROJEKTOWE Jakkolwiek wodociągi są inwestycją kosztowną, to jednak koszt budowy w przeliczeniu na rok pracy nie jest wysoki. Okres amortyzacyjny urządzeń wodociągowych wynosi 25-75 lat; dla sieci; której koszt stanowi 70-90% ogólnych kosztów budowy wodociągu, okres amortyzacyjny wynosi 50 lat. Budowa wodociągu, a przede wszystkim studia projektowe, muszą być przeprowadzone z całą starannością, aby zapewnić możliwie niski koszt 1 m wody, a ponadto mają zapewnić jak najdłuższą trwałość urządzeń. Opracowanie projektu wodociągów polega na dokładnych studiach wstępnych, dotyczących przede wszystkim wyboru źródła zaopatrzenia w wodę. Studia te oprzeć należy na materiałach topograficznych, klimatologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych (mapy, przekroje geologiczne sporządzane na podstawie wierceń). Studia hydrologiczne obejmować powinny hydrogilazę wód powierzchniowych , obserwacje stanów wód, pomiary objętości przepływów, dane o źródłach naturalnych i istniejących studniach oraz ujęcia wody, jak również dane o odprowadzaniu ściekowo . [patrz też: Deska Podłogowa, panele podłogowe, ogrody zimowe ]

Boczne przestrzenie kaset pomiedzy przegrodami grzejnymi i wibracyjnymi zamkniete sa pionowymi bokami ksztaltujacymi obrzeza pionowe elementów

Thursday, July 28th, 2016

Boczne przestrzenie kaset pomiędzy przegrodami grzejnymi i wibracyjnymi zamknięte są pionowymi bokami kształtującymi obrzeża pionowe elementów. Zamocowane są one w sposób powodujący odsuwanie się tych boków na zewnątrz w trakcie podnoszenia do góry elementów z kasety. Pozwala to na wyjmowanie gotowych elementów bez potrzeby uchylania boków. Pozioma dolna przestrzeń kasety jest zamknięta stałym elementem zamocowanym do przegrody grzejnej. Każda przegroda jest wyposażona w dwa koła jezdne do przesuwania ich po torze. Każda przegroda grzejna jest połączona na stałe z siecią doprowadzenia pary i odprowadzania kondensatu i wyposażona w odpowiednie instalacje grzejne. Ruchoma ściana spełnia dwa zasadnicze zadania przesuwanie kaset w czasie manewrowania ich zestawem oraz ściskanie wszystkich kaset i wywieranie nacisku przez ścianę oporową ruchomą na kasety. Wielkość nacisku zapewnia pokonanie sił rozpierających przegrody w czasie wibrowania mieszanki betonowej w jednej parze kaset. Powyższe zadania spełnia pięć siłowników hydraulicznych o sile po 12,5 T każdy. Do manewrowania przegrodami używany jest jeden siłownik, a do pełnego nacisku wszystkie, co daje nacisk 62,5 T. Ruchoma ściana oporowa i poszczególne przegrody poruszają się po torze. Skok ruchu tej ściany 0,1,3 m jest zabezpieczony przez odpowiedni wysuw siłowników hydraulicznych. [podobne: ogrody zimowe, panele ogrodzeniowe, Deska Podłogowa ]