Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Arsen wystepuje niekiedy w wodach gruntowych

Thursday, July 28th, 2016

Arsen występuje niekiedy w wodach gruntowych, np. w okolicach Kudowy i Złotego Stoku na Śląsku. Graniczna zawartość As powinna wynosić poniżej 0,1 mglI. Wskutek długotrwałego korzystania w Złotym Stoku z wody zawierającej powyżej 0,2 mg As w litrze wystąpiły w ubiegłych dziesiątkach lat powszechne zatrucia. Związki radioaktywne występują prawie we wszystkich wodach gruntowych, w Gdańsku w ilości odpowiadającej 29 10-9 g Ra/l . Siarkowodór czyni wodę niezdatną do picia z uwagi na wstrętny zapach zgniłych jaj i własności trujące. Występuje w wodach zanieczyszczonych substancjami organicznymi, przy procesach gnilnych substancji białkowych: Często obecny jest również w żelazistych wodach gruntowych, w wodach pochodzących z dużych głębokości i wykazujących znaczną zawartość żelaza. , poza tym w wodzie wielu jezior i stawów, gdzie zawartość H2S wzrasta z głębokością. Przy zawartości H2S w ilości 1 mg/l giną pstrągi, karpie; liny są bardziej wytrzymałe. [podobne: deska elewacyjna, oczyszczalnia przydomowa, ogrodzenia betonowe ]

Wystepowanie O2 lub CO2 w wodzie

Thursday, July 21st, 2016

Wody zawierające ponad 0,05%0 H2S muszą być pozbawione tego gazu za pomocą jednogodzinnego napowietrzania. Występowanie O2 lub CO2 w wodzie nie ogranicza użytkowania wody do celów domowych. Jednakże wolny tlen jak również nadmiar CO2 przy określonym odczynie wody, tzw. agresywny dwutlenek węgla, działają niszcząco na przewody. Woda zasilająca kotły parowe średniego i wysokiego ciśnienia me może zawierać tlenu. Agresywny CO2 niszczy beton i zaprawę wapienną, dlatego też należy normować zawartość CO2 w wodzie za pomocą odkwaszania wody. Gdy. w wodzie znajduje się dostateczna ilość węglanów, wówczas tworzy się wewnętrzna ochronna powłoka z osadów węglanowych na ściankach przewodów. Natomiast w przypadku zmniejszenia nasycenia wody węglanami i przy obecności wolnego dwutlenku węgla agresywny CO2 będzie rozpuszczał powłokę ochronną, a następnie niszczył przewód. Zadaniem urządzeń odkwaszających jest normowanie węglanów w wodzie, aby w danych warunkach odczynu (pH) i alkaliczności (zawartość węglanów) nie występował agresywny CO2. Alkaliczność. [przypisy: deska elewacyjna, panele podłogowe, oczyszczalnia przydomowa ]