Posts Tagged ‘cermotor’

Ciecz tiksotropowa

Monday, September 16th, 2019

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. …read more

Studnie cienkościenne

Sunday, September 15th, 2019

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. …read more

Kesony-dzwony

Sunday, September 15th, 2019

Kesony-dzwony zawiesza się nad miejscem pracy na łańcuchach umocowanych na rusztowaniach stałych lub pływających albo opiera na dźwignikach ustawionych na wznoszonej budowli. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w przypadku kesonów-dzwonów o konstrukcji pływającej. Po wyparciu wody z dzwonu i wyrównaniu podłoża wykonuje się mur fundamentowy wewnątrz komory roboczej. W miarę wykonywania fundamentu dzwon podnosi się do góry na łańcuchach lub dźwignikach. W celu zrównoważenia wyporu wody, jaki powstaje po wypełnieniu dzwonu sprężonym powietrzem, obciąża się go od góry balastem. …read more

Zalety i wady fundamentów kesonowych

Sunday, September 15th, 2019

Głębsze opuszczanie kesonów jest jedynie mozliwe bez przebywania robotników w komorze roboczej. Jest to możliwe przy zastosowaniu zautomatyzowanych zespołów do urabiania i wydobycia gruntu, sterowanych ze strefy normalnego ciśnienia. Sposób ten jednak nie jest jeszcze rozpowszechniony. Kesonowy sposób wykonania fundamentów jest jednym z najbardziej pewnych sposobów fundamentowania, zapewniającym wysoką jakość robót oraz szybkość ich wykonania. Do zalet tego sposobu fundamentowania należy zaliczyć: a. …read more

Choroby kesonowe

Sunday, September 15th, 2019

Choroby kesonowe mają wiele odmian; od najlżejszych niedyspozycji do bardzo poważnych i ciężkich porażeń organizmu. Zależy to od odporności organizmu, wielkości nadciśnienia, czasu przebywania pod sprężonym powietrzem oraz szybkości dekompresji. Dla ochrony więc zdrowia pracujących ogranicza się wielkość nadciśnienia w kesonie oraz czas pracy pod sprężonym powietrzem i ustala gię minimalny czas na wyśluzowanie z kesonu. Według polskich przepisów kesonowych, wielkość ciśnienia w kesonie nie może przekraczać 4 atn, a czas przebywania pod sprężonym powietrzem ograniczony jest do 2+7 godzin na dobę W zależności od panującego w kesonie ciśnienia. Czas dekompresji ustalony tam został na 54-60 minut w zależności od wielkości nadciśnienia, a czas kompresji 3+12 minut. …read more

Woda ujmowana do zasilania wodociagów

Friday, September 6th, 2019

Woda ujmowana do zasilania wodociągów jest najczęściej – w mniejszym lub większym stopniu – alkaliczna , wskutek zawartości węglanów bądź też kwaśnych węglanów wapnia, sodu lub magnezu. Znajomość alkaliczności wody jest ważna, ponieważ dla sklarowania wody za pomocą koagulacji i przygotowania jej do filtracji wody musi mieć dostateczny stopień alkaliczności, aby zachodziły odpowiednie reakcje chemiczne. Odczyn wody uzależniony jest od przewagi jonów wodorowych lub wodorotlenowych. W roztworach kwaśnych (pH 1 – 7) przeważa stężenie jonów wodorowych (H+), w roztworach alkalicznych (pH = 7 – 14) wodorotlenowych (OH-). Przy J H = l odczyn wody jest obojętny. …read more

Po docisnieciu czesci odsuwanej formy dzwignikami hydraulicznymi do czesci stalej, przygotowane kasety sa napelniane mieszanka betonowa z zasypnika

Wednesday, September 4th, 2019

Po dociśnięciu części odsuwanej formy dźwignikami hydraulicznymi do części stałej, przygotowane kasety są napełniane mieszanką betonową z zasypnika. W czasie opróżniania pojemnika uruchomione zostają wibratory zamocowane do wiotkiej przegrody wibracyjnej, powodując zagęszczanie mieszanki betonowej w kasetach. Po całkowitym zapełnieniu pary kaset i zagęszczeniu w nich mieszanki betonowej następuje ręczne wygładzenie górnej powierzchni formowanych elementów. W czasie następnych 34 minut elementy są zaformowane w dwóch następnych kasetach, co powtarza się w podanym wyżej rytmie. Obróbka termiczna elementów trwa ok. …read more

Kącik architekta – Dom L / Schneider & Lengauer

Sunday, September 1st, 2019

Kurt Hoerbst Architekci: Schneider & Lengauer Lokalizacja: Scharten, Austria Rok produkcji: 2008 Zdjęcia: Kurt Hoerbst + 16 Wszystko zaczęło się od zaproszonego konkursu, który jest bardzo niekonwencjonalny w przypadku domu jednorodzinnego.
Firma Schneider & Lengauer wygrała przetarg i miała okazję szczegółowo poradzić sobie z precyzyjnymi wymaganiami klienta.
Trzy kluczowe wymagania charakteryzują wynik.
Po pierwsze, konieczne było zintegrowanie zalet witryny z prestiżowym mieszkaniem i środowiskiem pracy.
Po drugie, klient przywiązywał dużą wagę do energooszczędnego projektu. …read more

Budownictwo i architektura : Massimiliano Fuksas i konflikt

Sunday, September 1st, 2019

Dziś rano mieliśmy zaszczyt przeprowadzić wywiad z Massimiliano Fuksasem na chilean Biennale.
To był świetny wywiad, wraz z innymi, które przeprowadziliśmy w ciągu ostatniego miesiąca, które wkrótce opublikujemy, więc bądźcie gotowi.
Po wywiadzie kontynuowaliśmy rozmowę w korytarzu z panem Fuksasem o koncepcji jego projektów, a on nagle pyta.
Czy mogę go narysować.
i gdy szukałem papieru, wyjął ołówek i zaczął rysować na kolumnie w muzeum, w którym odbywa się Biennale. …read more