Posts Tagged ‘castorama skierniewice’

Do wykonywania witrazy zelbetowych nadaje sie doskonale bialy cement.

Wednesday, September 11th, 2019

Stosując cement portlandzki należy używać jako kruszywo białe mączki i grysiki marmurowe. W zależności od projektu rozróżniamy elementy okien bądź małe (dla jedne kwatery), o boku nawet poniżej 50 cm, albo też elementy wielkowymiarowe aż do wielkości całego okna włącznie. Zbyt dużych elementów okiennych nie zaleca się stosować, gdyż wtedy formy są ciężkie i drogie, a ponadto tak duże okna są trudne przy montażu i łamliwe. Aby zachować dokładne wymiary i gładką powierzchnię, konieczne jest obicie form drewnianych blachą. Po częściowym stwardnieniu betonu następuje obróbka kamieniarska, którą należy wykonać ze szczególną starannością. …read more

Sztuczny piaskowiec

Wednesday, September 11th, 2019

Do wykładania cokołów itp. bardzo dobrze nadaje się sztuczny piaskowiec; wykonywany z mieszanek. Na 100 kg mieszanki daje się 25 kg cementu i niezależnie od zabarwienia piaskowca 0,2 kg łyszczyku (miki).Na przykład do wykonania szarego sztucznego piaskowca na 100 kg. należy użyć 12,4 kg mączki białej perła z Czerny, 25,0 kg mączki szarej jasnej, 12,4kg grysiku białego perła z Czerny, 25,0 kg grysiku jasnego, 25,0 kg, cementu i 0;2 kg łyszczyku. Inne odcienie uzyskane być mogą przez użycie cementu jaśniejszego, ciemniejszego lub odpowiednio zabarwionego. …read more

Obróbka powierzchni sztucznych kamieni

Tuesday, September 10th, 2019

Powierzchnia zmywana. Zmywanie powierzchni kamieni sztucznych mą na celu odsłonięcie wewnętrznej struktury zaprawy lub betonu i uzyskanie przez to zamierzonego efektu wzrokowego. Dlatego też, ustalając skład mieszanki, należy tak dobrać składniki, ażeby uzyskać zamierzone wrażenie. Mieszanie składników powinno być staranne, aby później po odsłonięciu kruszywa przez zmywanie osiągnąć jednolitą strukturę całej powierzchni. Zamiast łyszczyku dobrze jest użyć połyskujących ziaren krzemku węgla, drobno potłuczonych odpadów porcelany, czarnego grysiku z krystalicznego żużla wielkopiecowego itp. …read more

Okna specjalne

Tuesday, September 10th, 2019

Okna do piwnic i suteren gospodarczych domów mieszkalnych składają się z ościeżnicy, skrzydła, które można odchylać lub wyjmować, oraz z podokiennika. Do kompletu należą ponadto dwie małe kulki betonowe o średnicy 25 mm, zakładane w skośnych wgłębieniach ościeżnicy w celu zabezpieczenia otwartego okna. Oprócz opisanych wyżej rodzajów okien żelbetowych monolitycznych, które znalazły u nas duże rozpowszechnienie, stosuje się za granicą, głównie w budownictwie monumentalnym, okna żelbetowe utworzone z pojedynczych szczelin i ościeżnic. Najbardziej rozpowszechniony jest typ MT opatentowany w Belgii i wielu innych krajach. Przekrój poprzeczny elementów tych okien jest bardzo zróżnicowany; posiadają one wręby do podwójnego szklenia przy odległości szyb 32 mm. …read more

Szary granit.

Tuesday, September 10th, 2019

Po przesianiu ubija się mieszaninę w formach. Następnie należy postępować jak ze zwykłym betonem. Szlifowanie i polerowanie nie różni się od obróbki powierzchni lastryka. Szary granit. Przygotowanych 5 mieszanin składowych zarabia się każdą oddzielnie do konsystencji trochę rzadszej niż wilgotna ziemia, a potem przepuszcza się razem przez sito 3 do 4 ml dobrze miesza i ubija, Podajemy trzy pierwsze mieszaniny: 1. …read more

Mieszanki do marmurowania

Tuesday, September 10th, 2019

Mieszanki do marmurowania i do żyłek należy również starannie przesiać i przygotować jak poprzednio. Ilości farb mogą ulegać wahaniom, zależnie od wymaganej intensywności barw i pożądanych odcieni.. Aby nie pomylić mieszanin, należy je przechowywać w skrzynkach które oznacza się literami (jak wyżej) według kolejności przygotowania. Mieszanki podstawowe zarabia się wodą destylowaną lub deszczową, każdą oddzielnie, tak aby utworzyły się grudki różnych wielkości, aż do wielkości kurzego jaja. Mieszanki d. …read more

O wyborze schematu wodociagu decyduja

Monday, September 9th, 2019

O wyborze schematu wodociągu decydują: położenie źródła wody oraz ukształtowanie terenu. Najprostszy, a w górach najczęściej spotykany, jest wodociąg grawitacyjny. Woda ujęta ze źródła lub potoku jest gromadzona w zbiorniku, skąd bezpośrednio lub po oczyszczeniu jest doprowadzona do osiedla rurociągiem pod ciśnieniem. Na terenach równinnych, falistych lub pagórkowatych budowane są wodociągi pompowe zaopatrzone w zbiorniki lub hydrofory. Wodociąg ujmujący wodę studzienną, nie wymagającą uzdatnienia. …read more

Woda jest tloczona do sieci zaopatrzonej w srodku ukladu w jeden lub wiecej hydroforów

Monday, September 9th, 2019

Woda jest tłoczona do sieci zaopatrzonej w środku układu w jeden lub więcej hydroforów. Różnorodność schematów jest w praktyce znacznie większa, ze względu na odmienne warunki naturalne oraz na różne kombinacje schematów poszczególnych elementów wodociągu. Na przykład gdy wodociąg jest zaopatrywany w wodę powierzchniową, przy czym osiedle jest położone na terenie znacznie wyższym niż ujęcie, wówczas schemat wodociągu może być skomplikowany i składać się z następujących urządzeń: ujęcia, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika wyrównawczego, stacji pomp II stopnia, zbiornika wieżowego lub terenowego na wzgórzu, sieci rozdzielczej . W wodociągach przemysłowych stosowane s często tzw. obiegowe systemy zaopatrzenia (recyrkulacje lub zawracanie wody). …read more

Badania zródel naturalnych

Saturday, September 7th, 2019

Dla każdej kategorii obowiązuje opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, tekstowe, tabelaryczne i graficzne. Badania źródeł naturalnych powinny być prowadzone w ciągu kilku lat i w różnych porach roku, aby określić przeciętny stosunek najmniejszego wydatku źródła do wydatku największego. Gdy stosunek ten wynosi od 1 : 2 do 1 : 5 wówczas źródła te zaliczamy do trwałych, gdy wynosi , l : 20 lub więcej – do nietrwałych. Próby wody źródlanej należy pobierać przez długi okres przy różnych wydatkach wody. Szczególnie ważna jest ochrona wody źródlanej przed jej zakażeniem na terenie ujęcia. …read more

Zawartosc zelaza w wodzie

Saturday, September 7th, 2019

Woda żelazista wpływa ujemnie na smak potraw, a użyta do prania wywołuje trudne do usunięcia żółte zabarwienie bielizny. Woda żelazista nie może być w ogóle stosowana w przemyśle spożywczym, np. w browarach, mleczarniach, bowiem obniża jakość uzyskanych produktów. Nadmiar żelaza w wodzie używanej do pojenia zwierząt wywołuje kolkę u koni i obniża mleczność krów. Zawartość żelaza w wodzie ponad 1mg/I jest szkodliwa dla ryb; w glebie zaś zawartość wynosząca ponad 0,5010 jest trująca dla roślin. …read more